Radu Aurelian – Birou de mediator Bucuresti Ploiesti Mediere

REGULAMENT DE APLICARE A OUG nr. 195/2002 ACTUALIZAT

Actualizare la 13.06.2016

.

REGULAMENT din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

(la data 08-aug-2013 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 480/2013 )

(la data 01-dec-2006 actul a fost aprobat de Hotarirea 1391/2006 )

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

Participantii la trafic sunt obligati sa respecte regulile de circulatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si celelalte dispozitii din prezentul regulament.

Art. 2

În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

1.declivitate – înclinarea unui drum pe o portiune uniforma fata de planul orizontal;

2.viabilitatea drumului – starea tehnica corespunzatoare a partii carosabile, constând în practicabilitatea permanenta a acesteia potrivit reglementarilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor si existenta amenajarilor rutiere si a mijloacelor de semnalizare, care sa asigure fluenta si siguranta circulatiei;

3.cortegiu – grup de persoane care se deplaseaza pe drumul public însotind o ceremonie;

4.grup organizat – doua sau mai multe persoane care au un conducator si se deplaseaza sau stationeaza pe drumurile publice în baza unei autorizatii eliberate de administratorul drumului public cu avizul politiei rutiere;

5.retinerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii înlocuitoare a acestora – masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constând în ridicarea documentului din posesia unei persoane si pastrarea lui la sediul politiei rutiere pâna la solutionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei masuri;

6.retragerea permisului de conducere – masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera în baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constând în retinerea documentului si interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;

7.retragerea certificatului de înmatriculare – masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constând în retinerea documentului si interzicerea dreptului de a pune în miscare pe drumurile publice vehiculul respectiv;

8.retragerea placutelor cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare – masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constând în demontarea placutelor de pe vehicul si pastrarea lor la sediul politiei rutiere pâna la încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri;

9.seful serviciului politiei rutiere – ofiterul de politie rutiera care îndeplineste atributiile functiei de sef al serviciului politiei rutiere din structura unui inspectorat judetean de politie sau al Brigazii de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti;

10.urgenta – situatia de criza sau de pericol potential major care necesita deplasarea imediata pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinte negative, pentru salvarea de vieti omenesti sau a integritatii unor bunuri ori pentru limitarea afectarii mediului înconjurator.

Art. 3

(1)Administratorul drumului public este obligat sa asigure viabilitatea acestuia.

(2)În scopul desfasurarii în conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere pentru a determina participantii la trafic sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere.

(3)Administratorul drumului public este obligat sa instaleze, la intrarea si la iesirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificatii.

(4)Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privata, deschis circulatiei publice, este obligat sa instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare si panouri aditionale cu intervalul de timp în care este permis accesul vehiculelor si pietonilor.

(5)La intrarea pe un drum care nu este deschis circulatiei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat sa instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificatia “Accesul interzis” si panou cu inscriptia “Drum închis circulatiei publice”.

Art. 4

(1)Închiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensitatii traficului, pentru protectia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrari, în conditiile stabilite de lege.

(2)În cazul unor evenimente rutiere sau în situatia în care siguranta traficului rutier este periclitata datorita unor fenomene naturale, politia rutiera sau administratorul drumului public, cu avizul politiei rutiere, poate dispune restrictii temporare de circulatie, informând participantii la trafic cu privire la interdictie, durata acesteia si rutele ocolitoare de deplasare.

Art. 5

(1)Administratorul drumului public este obligat sa ia masuri de înlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuratiei, starii sau dotarii tehnice necorespunzatoare a acestuia.

(2)În cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa îl curete, sa înlature obstacolele aflate pe partea carosabila si sa readuca drumul la starea initiala.

Art. 6

(1)Traseele pe care se efectueaza servicii regulate de transport public local de calatori, cu exceptia celor care efectueaza transport în regim de taxi, se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale.

(2)Statiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de asteptare a clientilor pentru transportul în regim de taxi, se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere.

(3)Pe drumurile din afara localitatilor administratorul drumului public este obligat sa amenajeze alveole pentru statiile mijloacelor de transport public de persoane.

(4)Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze statiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevazute cu alveole, prin aplicarea marcajului “Statie autobuz, troleibuz”.

(5)Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o latime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat sa amenajeze în zona de separare a sensurilor de circulatie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru acestia, semnalizate corespunzator.

(6)Statiile mijloacelor de transport public de persoane situate în apropierea intersectiilor se amenajeaza la cel putin 50 m înainte sau dupa acestea.

(7)Daca în localitati traseele mijloacelor de transport public de persoane traverseaza calea ferata la acelasi nivel, în ambele parti înainte de trecere trebuie sa existe statii de oprire la cel putin 50 m de aceasta.

Art. 7

(1)La intersectia unei cai ferate cu un drum public administratorul caii ferate este obligat sa asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreuna cu administratorul drumului public, sa stabileasca, sa instaleze, cu acordul politiei rutiere, si sa întretina mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor.

(2)La trecerea la nivel cu calea ferata administratorul acesteia si cel al drumului public, împreuna cu detinatorii terenurilor învecinate, sunt obligati sa înlature obstacolele si sa interzica amplasarea de panouri, afise, instalatii, precum si constructii care ar diminua vizibilitatea din zona în care conducatorul de vehicul este obligat sa se asigure.

(3)La intersectia unui drum public cu o cale ferata industriala, administratorul si/sau utilizatorul acesteia este obligat sa asigure prezenta unui agent de cale ferata pentru oprirea traficului de vehicule si pietoni pâna la trecerea vehiculului feroviar.

(4)Daca la trecerea la nivel cu calea ferata fara bariere nu se pot asigura cerintele prevazute la alin. (2), administratorul drumului public împreuna cu cel al caii ferate, cu acordul politiei rutiere, iau masuri, dupa caz, pentru:

a)instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgentei stabilite de aceste autoritati;

b)desfiintarea trecerii cu devierea circulatiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferata învecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevazuta cu bariera manuala;

c)separarea fluxurilor de circulatie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane.

Art. 8

(1)Lucrarile în zona drumului public se executa, în conditiile stabilite prin autorizatie, de administratorul drumului ori al caii ferate, cu avizul politiei rutiere.

(2)Executantul de lucrari în zona drumului public este obligat sa realizeze amenajarile rutiere aprobate în proiect, pentru a permite circulatia în siguranta a participantilor la trafic.

(3)Când lucrarile se efectueaza pe trotuar si împiedica circulatia pe acesta, executantul lucrarilor este obligat sa construiasca pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabila si protejate corespunzator.

(4)Executantul lucrarilor este obligat ca, la terminarea acestora, sa aduca drumul la starea initiala sau la cea stabilita prin proiect.

(5)Administratorul drumului public sau al caii ferate este obligat sa verifice si sa receptioneze lucrarile executate în zona drumului public numai daca acestea corespund normelor de calitate prevazute de lege si avizelor obtinute anterior începerii lucrarilor.

CAPITOLUL II: Vehiculele

SECTIUNEA 1: Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia

Art. 9

(1)Pâna la înmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fara inspectie tehnica, în baza unei autorizatii provizorii pentru circulatie, eliberata de autoritatea competenta, daca îndeplinesc normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere.

(2)Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulatie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile carora le-au fost efectuate reparatii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de directie, instalatia de frânare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.

SUBSECTIUNEA 1: Conditiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie sa le îndeplineasca autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite în exploatari agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari

Art. 10

Autovehiculele, tractoarele folosite în exploatari agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvaiele si remorcile trebuie sa fie dotate, prin constructie, cu instalatii de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora, omologate, care sa corespunda conditiilor tehnice stabilite de autoritatea competenta.

Art. 11

Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie sa aiba montat pe caroserie, în fata si în spate, indicatorul “Copii!”.

Art. 12

Autovehiculele care depasesc masa si/sau gabaritul trebuie echipate cu urmatoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:

a)o placuta de identificare fluorescent-reflectorizanta, având fondul alb si chenarul rosu, montata la partea din stânga fata;

b)marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau încarcaturii, cât mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe si rosii, descendente catre exterior, daca latimea autovehiculului depaseste 2,5 m;

c)unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasa de culoare galbena, montate astfel încât lumina emisa de acestea sa fie vizibila din fata, din spate si din ambele parti laterale, precum si dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbena montate pe partile laterale la distanta de 1,5 m între ele;

d)lumini montate pe partile laterale ale încarcaturii ori vehiculului care depaseste latimea de 2,5 m, care trebuie sa functioneze concomitent cu luminile de pozitie, precum si un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.

Art. 13

Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploatari agricole si forestiere si vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvai ori remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.

SUBSECTIUNEA 2: Conditiile tehnice minime pe care trebuie sa le îndeplineasca bicicletele, mopedele, vehiculele cu tractiune animala si cele trase sau împinse cu mâna

Art. 14

În circulatia pe drumurile publice bicicleta trebuie sa fie:

a)prevazuta cu dispozitiv de frânare eficace;

b)prevazuta cu un sistem adecvat, functional, de directie;

c)dotata cu sistem de avertizare sonora; se interzic echiparea si folosirea sistemelor de avertizare sonora specifice autovehiculelor;

d)echipata în fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar în spate cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare;

e)echipata cu elemente sau dispozitive care, în miscare, formeaza un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spitele rotilor.

Art. 15

Remorca atasata unei biciclete trebuie sa fie echipata, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie, iar daca lumina din spate a bicicletei este obturata de remorca, aceasta trebuie sa fie echipata si cu o lumina de culoare rosie.

Art. 16

(1)În circulatia pe drumurile publice mopedul trebuie sa fie echipat cu:

a)instalatie de frânare eficace;

b)sistem de avertizare sonora;

c)instalatie de evacuare a gazelor de ardere care sa respecte normele de poluare fonica si de protectie a mediului;

d)lumina de culoare alba în fata, respectiv lumina si dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie în spate;

e)lumini de culoare galbena pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, în fata si în spate;

f)placuta cu numarul de înregistrare, amplasata la partea din spate a mopedului fara a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare si semnalizare.

(2)Se interzice montarea la moped a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.

Art. 17

(1)Vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat în fata cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare alba, iar în spate, cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare rosie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.

(2)Placutele cu numarul de înregistrare se amplaseaza în locuri unde se asigura permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stânga si una la partea din spate a vehiculului.

(3)Atunci când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori în alte conditii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum si pe timpul noptii vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat în plus, în partea laterala stânga, cu cel putin o lumina de culoare alba sau galbena, situata mai sus de nivelul rotilor.

(4)Mijloacele de semnalizare prevazute la alin. (1), precum si dispozitivul care asigura lumina de culoare alba sau galbena conform prevederilor alin. (3) trebuie mentinute curate si intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de încarcatura transportata.

(5)Conducatorul vehiculului cu tractiune animala trebuie sa aplice pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta sa fie observat cu usurinta de catre ceilalti participanti la trafic.

Art. 18

Vehiculul tras sau împins cu mâna trebuie sa fie prevazut, în fata si în spate, cu câte un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare alba, respectiv rosie.

SECTIUNEA 2: Înmatricularea si înregistrarea vehiculelor

SUBSECTIUNEA 1: Înmatricularea si înregistrarea vehiculelor

Art. 19

Autoritatile competente pentru înmatricularea si radierea autovehiculelor si remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.

Art. 20

(1)La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie placute cu numarul de înmatriculare si se elibereaza certificatul de înmatriculare.

(2)Placutele cu numarul de înmatriculare trebuie sa aiba fondul reflectorizant de culoare alba si literele si cifrele, în relief, de culoare neagra, albastra sau rosie.

(3)În certificatul de înmatriculare se înscriu, obligatoriu, numarul de înmatriculare atribuit, precum si numarul de identificare al autovehiculului sau remorcii.

Art. 21

(1)Autovehiculul, tramvaiul sau remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterării ori distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stanţate de constructor, precum şi autovehiculul ori remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor deţinători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulaţia pe drumurile publice. Se exceptează autovehiculul şi remorca pentru care poliţia poate stabili provenienţa legală a acestora.
(la data 08-aug-2013 Art. 21, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 480/2013 )

(2)Autovehiculele si remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în strainatate si date în urmarire de Inspectoratul General al Politiei Române nu se înmatriculeaza.

(3)Fac exceptie de la prevederile alin. (2) autovehiculele si remorcile pentru care organul de urmarire penala a emis o dispozitie prin care se permite înmatricularea pâna la finalizarea cercetarilor, caz în care în certificatul de înmatriculare si în cartea de identitate a vehiculului se înscrie mentiunea “Autovehicul declarat furat din (tara) la data de…. “.

(4)Circulatia vehiculelor prevazute la alin. (3) este permisa doar pe teritoriul României.

Art. 22

La înregistrare, vehiculelor li se atribuie placute cu un singur numar de înregistrare, care trebuie sa aiba:

a)fondul reflectorizant de culoare galbena, iar literele si cifrele, în relief, de culoare neagra, pentru vehiculele înregistrate la consiliile locale;

b)fondul reflectorizant de culoare alba, iar literele si cifrele, în relief, de culoare neagra, pentru autovehiculele care se înregistreaza la Ministerul Apararii, Ministerul Administratiei si Internelor sau, dupa caz, la Serviciul Român de Informatii.

SUBSECTIUNEA 2: Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii si de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor

Art. 23

(1)La înmatriculare, fiecarui autovehicul si fiecarei remorci li se atribuie câte un numar de înmatriculare compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine, format din cifre arabe, si o combinatie de trei litere cu caractere latine majuscule.

(2)Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor si remorcilor apartinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care îsi desfasoara activitatea în România, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, dupa caz, si numarul de ordine.

(3)În cazul numarului de înmatriculare temporara, la indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine se adauga luna si anul în care expira valabilitatea înmatricularii.

(4)La autorizarea provizorie a circulatiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine.

(5)La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine si înscrisul “PROBE”.

(6)La data înmatricularii, înregistrarii sau autorizarii pentru circulatie se elibereaza si placutele cu numarul atribuit.

Art. 24

(1)Numerele de înmatriculare se atribuie la rând, în ordine crescatoare.

(2)La înmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, atribuirea unei combinatii preferentiale a numarului de înmatriculare.

(3)Nu pot fi atribuite combinatiile de litere care pot avea o semnificatie obscena sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autoritati publice, daca acestea solicita în scris autoritatii emitente restrictionarea atribuirii unei anumite combinatii a numarului de înmatriculare. Persoanele care detin deja vehicule înmatriculate cu numere restrictionate ulterior pot utiliza în continuare numerele în cauza, dar numai pâna la înstrainarea vehiculului.

(4)La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numarul de înmatriculare si placutele aferente se transfera automat fara plata noului proprietar, daca acesta are domiciliul sau sediul în acelasi judet cu fostul proprietar si daca fostul proprietar nu a optat pentru pastrarea combinatiei numarului de înmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinatii preferentiale a numarului de înmatriculare, cu plata tarifelor în vigoare.

Art. 25

(1)Numarul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localitatii si denumirea abreviata a judetului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe.

(2)Numarul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Apararii, Ministerul Administratiei si Internelor si, dupa caz, la Serviciul Român de Informatii se compune din abrevierea denumirii institutiei, scrisa cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe.

Art. 26

(1)Proprietarul sau detinatorul legal trebuie sa fixeze placutele cu numarul de înmatriculare ori de înregistrare în locurile special destinate, la partea din fata si din spate a autovehiculului sau tramvaiului, dupa caz, iar la motocicleta si la remorca, numai la partea din spate.

(2)Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate placutele cu numarul de înmatriculare sau, dupa caz, de înregistrare, în locurile stabilite.

SECTIUNEA 3: Obligatiile proprietarilor sau detinatorilor de vehicule

Art. 27

(1)Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul ori resedinta în România, este obligat:

a)sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;

b)sa depuna imediat la autoritatea emitenta originalul certificatului de înmatriculare, daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.

(2)Persoanele juridice detinatoare de vehicule au, pe lânga cele prevazute la alin. (1), si urmatoarele obligatii:

a)sa verifice starea tehnica a vehiculelor, sa faca mentiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu si sa nu permita iesirea în circulatie a celor care nu îndeplinesc conditiile tehnice;

b)sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseaza în cursa;

c)sa nu permita conducerea vehiculului de catre persoane care nu poseda permis de conducere corespunzator sau atestat profesional;

d)sa nu permita conducatorilor de vehicule sa plece în cursa sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori într-o stare accentuata de oboseala;

e)sa tina seama de observatiile facute de politisti sau de conducatorii de vehicule în foaia de parcurs;

f)sa anunte imediat politia despre orice accident de circulatie în care sunt implicati conducatorii de vehicule proprii care nu poseda documente de constatare a acestuia;

g)sa verifice respectarea timpilor de repaus si de odihna, precum si a regimului legal de viteza, prin citirea înregistrarilor aparatelor de control al timpilor de odihna si al vitezei de deplasare;

h)sa verifice existenta autorizatiei speciale de transport si respectarea conditiilor înscrise în aceasta.

Art. 28

(1)Detinatorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.

(2)Durata semnalului emis de sistemul prevazut la alin. (1) nu trebuie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sa depaseasca pragul fonic prevazut în reglementarile legale în vigoare.

(3)Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanseaza la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul.

CAPITOLUL III: Permisul de conducere

Art. 29

(1)De la data aderarii României la Uniunea Europeana, pentru a fi înscris la o unitate autorizata în vederea pregatirii teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie sa faca dovada ca este apt din punct de vedere psihologic.

(2)Înainte de a urma cursurile practice de învatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie sa faca dovada pregatirii teoretice, într-o unitate autorizata, în vederea obtinerii permisului de conducere.

(la data 08-aug-2013 Art. 29, alin. (3) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 480/2013 )

(4)Pot efectua cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia sau, dacă urmează cursurile unei instituţii de învăţământ preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an înainte de împlinirea vârstei.
(la data 26-ian-2007 Art. 29, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 56/2007 )

(la data 08-aug-2013 Art. 30 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 480/2013 )

Art. 31

Traseele pe care se poate învata conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, dupa caz, se poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere se stabilesc de catre politia rutiera.

Art. 32

(1)Autoritatile competente care examineaza persoanele în vederea obtinerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe raza careia candidatii îsi au domiciliul sau resedinta.

(la data 08-aug-2013 Art. 32, alin. (2) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 480/2013 )

(3)Examinarea la probele teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere poate fi efectuata si în alte localitati decât în municipiul resedinta de judet în care candidatii îsi au domiciliul sau resedinta, în baza ordinului prefectului unitatii administrativ-teritoriale respective.

Art. 33

Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere, denumită în continuare candidat, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)să aibă vârsta minimă prevăzută de art. 20 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b)să fie aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicită examinarea;

c)să nu se găsească sub incidenţa prevederilor art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor când face dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 116 din acelaşi act normativ;
(la data 08-aug-2013 Art. 33 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 480/2013 )

(la data 08-aug-2013 Art. 34 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 480/2013 )

(la data 08-aug-2013 Art. 35 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 480/2013 )

Art. 36

Cursul de pregătire teoretică şi practică în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii.
(la data 08-aug-2013 Art. 36 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 480/2013 )

(la data 08-aug-2013 Art. 37 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 480/2013 )

Art. 38

(la data 08-aug-2013 Art. 38, alin. (1) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 480/2013 )

(la data 15-ian-2015 Art. 38, alin. (2) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 11/2015 )

(la data 15-ian-2015 Art. 38, alin. (3) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 11/2015 )

(la data 15-ian-2015 Art. 38, alin. (4) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 11/2015 )

(la data 08-aug-2013 Art. 39 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 480/2013 )

(la data 08-aug-2013 Art. 40 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 480/2013 )

Art. 41

(1)Autovehiculele destinate învăţării conducerii şi cele folosite la susţinerea probei practice a examenului de obţinere a permisului de conducere trebuie să fie din categoria celor pentru care se solicită obţinerea permisului de conducere, să fie dotate cu dublă comandă, cel puţin pentru pedalele de ambreiaj şi frână, cu excepţia autovehiculelor cu transmisie automată şi a motocicletelor, care se dotează cu dublă comandă cel puţin pentru pedala de frână, şi să îndeplinească toate celelalte condiţii prevăzute de actele normative în vigoare.
(la data 08-aug-2013 Art. 41, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Hotarirea 480/2013 )

(2)Autovehiculele prevazute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta având inscriptia “Scoala”, cu dimensiunile si caracteristicile prevazute în actele normative în vigoare. Fac exceptie autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, care vor avea inscriptia “Scoala” aplicata pe partile laterale, în fata si în spate.

(la data 08-aug-2013 Art. 42 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 480/2013 )

(la data 08-aug-2013 Art. 43 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 480/2013 )

(la data 08-aug-2013 Art. 44 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 480/2013 )

Art. 45

Permisul de conducere al conducatorului auto decedat se preda de catre persoana care îl detine, în termen de 30 de zile, autoritatii emitente.

CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutiera

Art. 46

(1)Semnificatia, precum si dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutiera, forma, simbolul, culoarea si conditiile de executie, amplasarea, instalarea si aplicarea acestora se stabilesc în conformitate cu standardele în domeniu.

(2)Semnalizarea rutiera în tunele sau pe viaducte se asigura, se realizeaza si se întretine de catre administratorul acestora.

SECTIUNEA 1: Semnalele luminoase

SUBSECTIUNEA 1: Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor

Art. 47

(1)Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.

(2)Dupa numarul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:

a)cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de avertizare;

b)cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni si biciclisti;

c)cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;

d)cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.

(3)Semafoarele se monteaza în axul vertical al stâlpului sau pe consola, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind urmatoarea:

a)la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, verde;

b)la semaforul cu doua culori ordinea semnalelor este: rosu, verde;

c)la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara si unul la partea inferioara, toate cu lumina alba.

Art. 48

(1)Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulatiei în intersectii se instaleaza obligatoriu înainte de intersectie, astfel încât sa fie vizibile de la o distanta de cel putin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealalta parte a intersectiei.

(2)Semnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor este valabila pe întreaga latime a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza. Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens, pentru directii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificatia semnalelor luminoase se limiteaza la banda sau benzile astfel semnalizate.

Art. 49

Pe lampile de culoare rosie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate sageti de culoare neagra care indica directiile de deplasare corespunzatoare acestora. în acest caz interdictia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitata la directia sau directiile indicate prin aceste sageti. Aceeasi semnificatie o au si sagetile aplicate pe panourile aditionale ce însotesc, la partea inferioara, semafoarele. Sageata pentru mersul înainte are vârful în sus.

Art. 50

(1)Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba, dintre care trei sunt pozitionate orizontal si unul sub cel din mijloc, însotite de panouri cu semne aditionale.

(2)Semnalul de libera trecere pentru tramvaie este dat de combinatia luminoasa a lampii inferioare cu una dintre cele trei lampi situate la partea superioara pentru indicarea directiei.

(3)Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din partea superioara a casetei.

Art. 51

(1)Semnalul de culoare verde permite trecerea.

(2)Când semaforul este însotit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare verde sub forma uneia sau unor sageti pe fond negru catre dreapta, acestea permit trecerea numai în directia indicata, oricare ar fi în acel moment semnalul în functiune al semaforului.

Art. 52

(1)Semnalul de culoare rosie interzice trecerea.

(2)La semnalul de culoare rosie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, dupa caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Daca semaforul este instalat deasupra ori de cealalta parte a intersectiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea partii carosabile a drumului ce urmeaza a fi intersectat.

(3)Atunci când semnalul de culoare rosie functioneaza concomitent cu cel de culoare galbena, acesta anunta aparitia semnalului de culoare verde.

Art. 53

(1)Când semnalul de culoare galbena apare dupa semnalul de culoare verde, conducatorul vehiculului care se apropie de intersectie nu trebuie sa treaca de locurile prevazute la art. 52 alin. (2), cu exceptia situatiei în care, la aparitia semnalului, se afla atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în conditii de siguranta.

(2)Semnalul de culoare galbena intermitent permite trecerea, conducatorul de vehicul fiind obligat sa circule cu viteza redusa, sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie aplicabile în acel loc.

Art. 54

În intersectii dirijarea circulatiei tramvaielor se poate realiza si prin semafoare având semnale luminoase de culoare alba, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei celorlalte vehicule.

Art. 55

Semnalul luminos destinat numai dirijarii circulatiei bicicletelor are în câmpul sau imaginea unei biciclete de culoare rosie, respectiv verde pe fond negru. Aceeasi destinatie o are si semnalul luminos al unui semafor însotit de un panou aditional pe care figureaza o bicicleta.

Art. 56

(1)Când deasupra benzilor de circulatie sunt instalate dispozitive care emit semnale rosii si verzi, acestea sunt destinate semnalizarii benzilor cu circulatie reversibila. Semnalul rosu, având forma a doua bare încrucisate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra careia se gaseste, iar semnalul verde, de forma unei sageti cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor si circulatia pe acea banda.

(2)Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor sageti de culoare galbena ori alba cu vârful orientat catre dreapta sau stânga jos anunta schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circulatie reversibila, ori faptul ca banda deasupra careia se afla este pe punctul de a fi închisa circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza, acestia fiind obligati sa se deplaseze pe banda sau benzile indicate de sageti.

Art. 57

Conducatorul vehiculului care intra într-o intersectie la culoarea verde a semaforului este obligat sa respecte si semnificatia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.

SUBSECTIUNEA 2: Semnalele luminoase pentru pietoni

Art. 58

(1)Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde si rosie. Acestea functioneaza corelat cu semnalele pentru dirijarea circulatiei vehiculelor.

(2)Semnalul de culoare verde poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mers, iar cel rosu, imaginea unui pieton oprit.

(3)Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însotite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de catre nevazatori.

(4)Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul politiei, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manuala a cererii de verde, care se poate face direct de catre pietoni.

Art. 59

(1)Semnalul de culoare verde permite trecerea.

(2)Când semnalul de culoare verde începe sa functioneze intermitent înseamna ca timpul afectat traversarii drumului este în curs de epuizare si urmeaza semnalul rosu. în acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie sa grabeasca trecerea, iar daca drumul este prevazut cu un refugiu sau spatiu interzis circulatiei vehiculelor, sa astepte pe acesta aparitia semnalului de culoare verde.

Art. 60

Semnalul de culoare verde intermitent si semnalul de culoare rosie interzic pietonilor sa se angajeze în traversare pe partea carosabila.

SUBSECTIUNEA 3: Alte semnale luminoase

Art. 61

În cazul semaforizarii corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum si dispozitive luminoase care sa arate participantilor la trafic timpii stabiliti prin programul de semaforizare, iar pentru conducatorii de autovehicule, si viteza de deplasare.

Art. 62

Semaforul de avertizare se instaleaza la iesirea din intersectie si este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbena intermitenta. Acesta poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în miscare, de culoare galbena pe fond negru.

Art. 63

Pentru semnalizarea si dirijarea circulatiei pe sectoarele de drumuri unde se executa lucrari pe partea carosabila, cu exceptia autostrazilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligatia presemnalizarii acestora.

SECTIUNEA 2: Indicatoarele

Art. 64

Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:

a)de avertizare;

b)de reglementare, care pot fi:

1.de prioritate;

2.de interzicere sau restrictie;

3.de obligare;

c)de orientare si informare, care pot fi:

1.de orientare;

2.de informare;

3.de informare turistica;

4.panouri aditionale;

5.indicatoare kilometrice si hectometrice;

d)mijloace de semnalizare a lucrarilor, care cuprind:

1.indicatoare rutiere temporare;

2.mijloace auxiliare de semnalizare a lucrarilor.

Art. 65

(1)Indicatoarele se instaleaza, de regula, pe partea dreapta a sensului de mers. în cazul în care conditiile locale împiedica observarea din timp a indicatoarelor de catre conducatorii carora li se adreseaza, ele se pot instala ori repeta pe partea stânga, în zona mediana a drumului, pe un refugiu ori spatiu interzis circulatiei vehiculelor, deasupra partii carosabile sau de cealalta parte a intersectiei, în loc vizibil pentru toti participantii la trafic.

(2)Indicatoarele pot fi însotite de panouri cu semne aditionale continând inscriptii sau simboluri care le precizeaza, completeaza ori limiteaza semnificatia.

(3)Semnele aditionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, daca întelegerea semnificatiei acestora nu este afectata.

(4)Pentru a fi vizibile si pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie sa fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.

(5)În locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea si a evidentia semnificatia unor indicatoare, acestea pot figura grupat pe un panou cu folie fluorescent-retroreflectorizanta cu reflexie ridicata. Aceste indicatoare pot fi însotite, dupa caz, de dispozitive luminoase.

Art. 66

(1)Semnificatia unui indicator este valabila pe întreaga latime a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza.

(2)Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificatia lui este valabila numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.

(3)Semnificatia indicatorului de avertizare începe din locul unde este amplasat. în cazul indicatoarelor care avertizeaza sectoare periculoase, zona de actiune a indicatoarelor este reglementata prin placute aditionale.

(4)Indicatoarele de avertizare se instaleaza înaintea locului periculos, la o distanta de maximum 50 m în localitati, între 100 m si 250 m în afara localitatilor, respectiv între 500 m si 1.000 m pe autostrazi si drumuri expres. Când conditiile din teren impun amplasarea la o distanta mai mare, sub indicator se instaleaza un panou aditional “Distanta între indicator si începutul locului periculos”.

(5)Pe autostrazi si drumuri expres, în toate cazurile, sub indicator este obligatoriu sa se instaleze un panou aditional “Distanta între indicator si începutul locului periculos”. în situatia în care lungimea sectorului periculos depaseste 1.000 m, sub indicator se monteaza panoul aditional “Lungimea sectorului periculos la care se refera indicatorul”.

(6)Semnificatia indicatoarelor de interzicere sau de restrictie începe din dreptul acestora. în lipsa unei semnalizari care sa precizeze lungimea sectorului pe care se aplica reglementarea ori a unor indicatoare care sa anunte sfârsitul interdictiei sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare înceteaza în intersectia cea mai apropiata. Când indicatoarele de interzicere sau restrictie sunt instalate împreuna cu indicatorul ce anunta intrarea într-o localitate, semnificatia lor este valabila pe drumul respectiv pâna la întâlnirea indicatorului “Iesire din localitate”, cu exceptia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.

Art. 67

Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restrictie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleasi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea ca fondul alb este înlocuit cu fondul galben.

SECTIUNEA 3: Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata

Art. 68

Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferata se semnalizeaza cu indicatoare de avertizare corespunzatoare si/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata.

Art. 69

(1)Trecerea la nivel cu calea ferata curenta fara bariere sau semibariere se semnalizeaza, dupa caz, cu indicatoarele “Trecere la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere” sau “Trecere la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere”, însotite de indicatorul “Oprire”.

(2)La trecerea la nivel cu calea ferata curenta prevazuta cu instalatii de semnalizare automata fara bariere, interzicerea circulatiei rutiere se realizeaza, optic, prin functionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative rosii si stingerea semnalizarii de control reprezentate de lumina intermitenta alba si, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.

Art. 70

(1)Trecerile la nivel cu calea ferata curenta pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prevazute cu semibariere.

(2)Trecerile la nivel cu calea ferata curenta pot fi asigurate si cu bariere care sunt actionate manual.

(3)Barierele si semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare rosie si alba si pot fi prevazute, la mijloc, cu un disc rosu.

Benzile trebuie sa fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, barierele si semibarierele trebuie sa fie iluminate ori prevazute cu dispozitive cu lumina rosie.

(4)La trecerea la nivel cu calea ferata prevazuta cu instalatii de semnalizare automata cu bariere, semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se realizeaza în conditiile prevazute la art. 69 alin. (2), precum si prin coborârea în pozitie orizontala a semibarierelor.

Art. 71

(1)Semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se considera realizata chiar si numai în una din urmatoarele situatii:

a)prin aprinderea unei singure unitati luminoase a dispozitivului cu lumina intermitent-alternativa rosie;

b)prin functionarea sistemului sonor;

c)prin pozitia orizontala a unei singure semibariere.

(2)Circulatia rutiera se considera de asemenea interzisa si în situatia în care barierele sau semibarierele sunt în curs de coborâre sau de ridicare.

Art. 72

În zona trecerilor la nivel cu calea ferata, functionarea instalatiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, fara bariere, a instalatiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, cu semibariere, sau a barierelor mecanice, precum si instalarea indicatoarelor “Oprire”, “Trecere la nivel cu o cale ferata simpla/dubla, fara bariere”, “Trecere la nivel cu o cale ferata simpla/dubla, fara bariere, prevazuta cu instalatie de semnalizare luminoasa automata”, sunt asigurate de administratorul de cale ferata, iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferata este asigurat de catre administratorul drumului.

Art. 73

(1)La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala se instaleaza indicatorul “Alte pericole”, însotit de un panou aditional ce contine imaginea unei locomotive.

(2)Atunci când pe calea ferata industriala se deplaseaza un vehicul feroviar, circulatia trebuie dirijata de un agent de cale ferata.

Art. 74

Portile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferata electrificata, destinate sa interzica accesul vehiculelor a caror încarcatura depaseste în înaltime limita de siguranta admisa, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbena si neagra. Pe stâlpii de sustinere ai portilor de gabarit se instaleaza indicatoare rutiere prin care se precizeaza înaltimea maxima de trecere admisa.

SECTIUNEA 4: Marcajele

Art. 75

(1)Marcajele servesc la organizarea circulatiei, avertizarea sau îndrumarea participantilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreuna cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completeaza sau le precizeaza semnificatia.

(2)Marcajele se aplica pe suprafata partii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrari de arta, pe accesorii ale drumurilor, precum si pe alte elemente si constructii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie sa fie reflectorizante sau însotite de dispozitive reflectorizante care trebuie sa-si pastreze proprietatile de reflexie si pe timp de ploaie sau ceata.

(3)Marcajele nu trebuie sa incomodeze în nici un fel desfasurarea circulatiei, iar suprafata acestora nu trebuie sa fie lunecoasa. Marcajele pe partea carosabila se executa cu microbile de sticla si pot fi însotite de butoni cu elemente retroreflectorizante.

Art. 76

Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:

a)longitudinale, care pot fi:

1.de separare a sensurilor de circulatie;

2.de separare a benzilor pe acelasi sens;

b)de delimitare a partii carosabile;

c)transversale, care pot fi:

1.de oprire;

2.de cedare a trecerii;

3.de traversare pentru pietoni;

4.de traversare pentru biciclisti;

d)diverse, care pot fi:

1.de ghidare;

2.pentru spatii interzise;

3.pentru interzicerea stationarii;

4.pentru statii de autobuze, troleibuze, taximetre;

5.pentru locuri de parcare;

6.sageti sau inscriptii;

e)laterale aplicate pe:

1.lucrari de arta (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);

2.parapete;

3.stâlpi si copaci situati pe platforma drumului;

4.borduri.

Art. 77

(1)Administratorul drumului public este obligat sa aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, dupa caz, atât pentru separarea sensurilor si benzilor de circulatie, cât si pentru delimitarea partii carosabile.

(2)Marcajul longitudinal format dintr-o linie continua simpla sau dubla interzice încalcarea acestuia.

(3)Marcajul format dintr-o linie continua aplicata pe bordura trotuarului sau la marginea partii carosabile interzice stationarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoteste un indicator de interzicere a stationarii, aceasta precizeaza lungimea sectorului de drum pe care este valabila interzicerea.

(4)Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaza banda pe care este aplicat si un marcaj simbolizând o anumita categorie sau anumite categorii de vehicule semnifica faptul ca banda este rezervata circulatiei acelei sau acelor categorii de vehicule.

Art. 78

Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinua simpla sau dubla permite trecerea peste acesta, daca manevra sau reglementarile instituite impun acest lucru.

Art. 79

(1)Marcajul cu linie discontinua poate fi simplu sau dublu si se foloseste în urmatoarele situatii:

a)marcajul cu linie discontinua simpla:

1.pentru separarea sensurilor de circulatie, pe drumurile cu doua benzi si circulatie în ambele sensuri;

2.pentru separarea benzilor de circulatie pe acelasi sens, pe drumurile cu cel putin doua benzi pe sens;

3.pentru marcarea trecerii de la o linie discontinua la una continua, în localitati acest marcaj nu este obligatoriu;

4.pentru a separa, pe autostrazi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulatie;

5.pentru marcaje de ghidare în intersectii;

b)marcajul cu linie discontinua dubla, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este însotit de dispozitive luminoase speciale prevazute la art. 56.

(2)Linia continua se foloseste în urmatoarele situatii:

a)linia continua simpla, pentru separarea sensurilor de circulatie, a benzilor de acelasi sens la apropierea de intersectii si în zone periculoase;

b)linia continua dubla, pentru separarea sensurilor de circulatie cu minimum doua benzi pe fiecare sens, precum si la drumuri cu o banda pe sens sau în alte situatii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul politiei rutiere.

(3)În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continua si una discontinua alaturate, conducatorul de vehicul trebuie sa respecte semnificatia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.

(4)Pe drumurile cu circulatie în ambele sensuri prevazute cu o singura banda pe sens, pe distanta cuprinsa între indicatoarele de avertizare “Copii”, aferente celor doua sensuri, marcajul de separare a sensurilor se executa cu linie continua.

Art. 80

(1)Marcajele de delimitare a partii carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se executa la limita din dreapta a partii carosabile în sensul de mers, cu exceptia autostrazilor si a drumurilor expres, unde marcajul se aplica si pe partea stânga, lânga mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulatie. Aceste marcaje pot fi cu linie continua sau discontinua simpla.

(2)Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie sa o urmeze în traversarea unei intersectii ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulatie nu sunt coliniare.

(3)Marcajele pentru interzicerea stationarii se pot realiza:

a)prin linie continua galbena aplicata pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublând marcajul de delimitare a partii carosabile spre exteriorul platformei drumului;

b)printr-o linie în zig-zag la marginea partii carosabile.

(4)Marcajele prin sageti sunt folosite pentru:

a)selectarea pe benzi;

b)schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentara pentru vehicule lente, banda care se suprima prin îngustarea partii carosabile);

c)repliere, numai în afara localitatilor pe drumuri cu o banda pe sens si dublu sens de circulatie.

Art. 81

(1)Marcajul transversal constând dintr-o linie continua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia înaintea careia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului “Oprire”. Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printr-un semnal luminos, printr-o comanda a agentului care dirijeaza circulatia, de prezenta unei treceri la nivel cu o cale ferata, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. înaintea marcajului ce însoteste indicatorul “Oprire” se poate aplica pe partea carosabila inscriptia “Stop”.

(2)Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depasita atunci când se impune cedarea trecerii. înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabila un marcaj sub forma de triunghi având o latura paralela cu linia discontinua, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.

(3)Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indica locul pe unde pietonii trebuie sa traverseze drumul. Aceste linii au latimea mai mare decât a oricaror alte marcaje.

(4)Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fata de axul drumului, indica locul destinat traversarii partii carosabile de catre biciclisti.

Art. 82

(1)În scopul sporirii impactului vizual asupra participantilor la trafic, pe partea carosabila se pot executa marcaje sub forma de inscriptii, simboluri si figuri.

(2)Pe autostrazi, pe drumurile expres si pe drumuri nationale deschise traficului international (E), la extremitatile partii carosabile se aplica marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducatorilor de autovehicule la iesirea de pe partea carosabila.

Art. 83

(1)Marcajele, cum sunt: sagetile, inscriptiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la trafic indicatii care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare.

(2)Marcajul sub forma unei sau unor sageti, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea directiei sau directiilor astfel indicate. Sageata de repliere care este oblica fata de axul drumului, aplicata pe o banda sau intercalata într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaza obligatia ca vehiculul care nu se afla pe banda indicata de sageata sa fie condus pe acea banda.

(3)Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifica interzicerea stationarii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completata cu înscrisul “Bus” sau “Taxi” poate fi folosita pentru semnalizarea statiilor de autobuze si troleibuze, respectiv de taximetre.

(4)Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaza spatiul interzis circulatiei.

(5)Marcajele se pot aplica si pe ziduri de sprijin, parapete de protectie sau alte amenajari rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducatorilor de vehicule.

(6)Marcajele sunt de regula de culoare alba, cu exceptia celor ce se aplica pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare alba, neagra sau galbena si neagra, precum si a celor provizorii, folosite la organizarea circulatiei în zona lucrarilor, care sunt de culoare galbena, în zonele periculoase sau unde stationarea vehiculelor este limitata în timp, marcajele pot fi si de alte culori.

SECTIUNEA 5: Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului si a lucrarilor

Art. 84

(1)În afara localitatilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaza cu stâlpi de ghidare lamelari, de culoare alba, omologati, instalati la intervale de 50 m între ei, sau prin parapete. Pe stâlpii de ghidare lamelari si pe parapete se aplica dispozitive reflectorizante de culoare rosie si alba sau galbena. Dispozitivele reflectorizante de culoare rosie trebuie sa fie vizibile numai pe partea dreapta a drumului în sensul de mers. Materialele din care sunt confectionati stâlpii de ghidare lamelari nu trebuie sa fie dure.

(2)Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta si pe parapetele de protectie, peretii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajari rutiere ori instalatii laterale drumului.

Art. 85

(1)Semnalizarea lucrarilor executate pe drumurile publice este obligatorie si se realizeaza în scopul asigurarii desfasurarii în conditii corespunzatoare a circulatiei pe sectorul de drum ramas neafectat sau, dupa caz, în scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare si are semnificatia interzicerii circulatiei în zona afectata de lucrari.

(2)Sectoarele de drum afectate de lucrari trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare si mijloace auxiliare de semnalizare rutiera, precum semafoare, balize directionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile si carucioare portsemnalizare, prevazute cu elemente fluorescent-reflectorizante. Acestea nu trebuie confectionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie însotite de lampi cu lumina galbena intermitenta.

(3)Pentru organizarea circulatiei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instaleaza indicatoare si balize reflectorizante sau, dupa caz, amenajari rutiere tip “limitatoare de viteza” si se aplica marcaje, corespunzator situatiei create. Daca este cazul, dirijarea circulatiei se realizeaza prin semnale luminoase ori semnale ale lucratorului de drumuri desemnat si special instruit.

Art. 86

(1)Semnalizarea instituita pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari trebuie întretinuta si modificata corespunzator evolutiei acestora. La terminarea lucrarilor executantul trebuie sa asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, si refacerea semnalizarii initiale sau modificarea ei, potrivit noilor conditii de circulatie.

(2)Persoanele care executa lucrari de orice natura pe partea carosabila a drumului public sunt obligate sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent si reflectorizant, de culoare galbena sau portocalie, pentru a fi observate cu usurinta de participantii la trafic.

Art. 87

Nicio lucrare care afecteaza drumul public nu poate fi începuta sau, dupa caz, continuata daca executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului si acordul politiei, daca nu a realizat semnalizarea temporara corespunzatoare, iar termenul aprobat a fost depasit ori lucrarea se executa în alte conditii decât cele stabilite în autorizatie sau acord.

SECTIUNEA 6: Semnalele politistilor si ale altor persoane care dirijeaza circulatia

Art. 88

(1)Semnalele politistului care dirijeaza circulatia au urmatoarele semnificatii:

a)bratul ridicat vertical semnifica “atentie, oprire” pentru toti participantii la trafic care se apropie, cu exceptia conducatorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în conditii de siguranta. Daca semnalul este dat într-o intersectie, aceasta nu impune oprirea conducatorilor de vehicule care se afla deja angajati în traversare;

b)bratul sau bratele întinse orizontal semnifica “oprire” pentru toti participantii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele întinse. Dupa ce a dat acest semnal, politistul poate coborî bratul sau bratele, pozitia sa însemnând, de asemenea, “oprire” pentru participantii la trafic care vin din fata ori din spate;

c)balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumina rosie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifica “oprire” pentru participantii la trafic spre care este îndreptat;

d)balansarea pe verticala a bratului, având palma orientata catre sol, semnifica reducerea vitezei;

e)rotirea vioaie a bratului semnifica marirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grabirea traversarii drumului de catre pietoni.

(2)Politistul care dirijeaza circulatia poate efectua semnal cu bratul ca vehiculul sa avanseze, sa depaseasca, sa treaca prin fata ori prin spatele sau, sa îl ocoleasca prin partea sa stânga sau dreapta, iar pietonii sa traverseze drumul ori sa se opreasca.

(3)La efectuarea comenzilor prevazute la alin. (1) si (2), politistul poate folosi si fluierul.

Art. 89

(1)Oprirea participantilor la trafic este obligatorie si la semnalele date de:

a)politistii de frontiera;

b)îndrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii;

c)agentii de cale ferata, la trecerile la nivel;

d)personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice;

e)membrii patrulelor scolare de circulatie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unitatilor de învatamânt;

f)nevazatori, prin ridicarea bastonului alb, atunci când acestia traverseaza strada.

(2)Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua si urmatoarele semnale:

a)balansarea bratului în plan vertical, cu palma mâinii orientata catre sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifica reducerea vitezei;

b)rotirea vioaie a bratului, care semnifica marirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grabirea traversarii drumului de catre pietoni.

Art. 90

Persoanele prevazute la art. 88 alin. (1) si la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijeaza circulatia trebuie sa fie echipate si plasate astfel încât sa poata fi observate si recunoscute cu usurinta de catre participantii la trafic.

SECTIUNEA 7: Semnalele utilizate de conducatorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara si obligatiile celorlalti participanti la trafic

Art. 91

(1)Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase si sonore, se folosesc de catre conducatorii autovehiculelor prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, numai daca interventia sau misiunea impune urgenta.

(2)Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasa pot fi folosite si fara a fi însotite de cele sonore, în functie de natura misiunii ori de conditiile de trafic, situatie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulatie prioritara.

(3)Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonora separat de cele luminoase.

Art. 92

(1)Politistul rutier aflat într-un autovehicul al politiei poate utiliza si dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispozitie sau o indicatie participantilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.

(2)Politistul rutier aflat într-un autovehicul al politiei poate executa semnale cu bratul, cu sau fara baston reflectorizant, scos pe partea laterala dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifica oprire pentru conducatorii vehiculelor care circula în spatele autovehiculului politiei. Acelasi semnal efectuat pe partea stânga a autovehiculului semnifica oprire pentru conducatorii vehiculelor care circula pe banda din partea stânga în acelasi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului politiei.

Art. 93

Conducatorii de autovehicule care se apropie de o coloana oficiala o pot depasi daca li se semnalizeaza aceasta manevra de catre politistul rutier. Se interzice altor participanti la trafic intercalarea sau atasarea la o astfel de coloana oficiala.

Art. 94

(1)Coloanele oficiale se însotesc de echipaje ale politiei rutiere, în conditiile stabilite prin instructiuni emise de ministrul administratiei si internelor.

(2)Coloanele de vehicule cu specific militar se însotesc de autovehicule de control al circulatiei apartinând Ministerului Apararii, care au în functiune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum si cele luminoase de culoare albastra.

Art. 95

Vehiculele care, prin constructie sau datorita încarcaturii transportate, depasesc masa si/sau gabaritul prevazute de normele legale, precum si transporturile speciale pot fi însotite de echipaje ale politiei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Române.

CAPITOLUL V: Reguli de circulatie

SECTIUNEA 1: Reguli generale

Art. 96

(1)Participantii la trafic sunt obligati sa anunte administratorul drumului public ori cea mai apropiata unitate de politie atunci când au cunostinta despre existenta pe drum a unui obstacol sau a oricarei alte situatii periculoase pentru fluenta si siguranta circulatiei.

(2)Se interzice oricarei persoane sa arunce, sa lase sau sa abandoneze obiecte, materiale ori substante sau sa creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligata sa îl înlature si, daca nu este posibil, sa îi semnalizeze prezenta si sa anunte imediat administratorul drumului public si cea mai apropiata unitate de politie.

Art. 97

(1)Copiii cu o înălţime de până la 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă pentru conducător şi pasageri, denumite în continuare sisteme de siguranţă, doar dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.
(la data 14-feb-2015 Art. 97, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 11/2015 )

(11)Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul transportului în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum şi în taxi, dacă în acesta din urmă copilul ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă. Transportul copilului în vârstă de până la 3 ani, în acest caz, se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul.

(12)Copiii cu o înălţime de peste 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă poartă centuri de siguranţă pentru adulţi, reglate astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau feţei, ori dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.

(13)Prin dispozitiv de fixare în scaun pentru copii, în sensul prezentului articol, se înţelege un ansamblu de componente capabil să fixeze un copil în poziţia şezut sau culcat, care poate cuprinde o combinaţie de chingi ori elemente flexibile cu o cataramă de fixare, dispozitive de reglare, elemente de prindere şi, în unele cazuri, un scaun suplimentar şi/sau un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori un sistem constituit dintr-un dispozitiv parţial de fixare în scaun utilizat împreună cu centura de siguranţă cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi, fără a se limita la acestea, scaun de siguranţă pentru copii, pernă de înălţare, care poate fi folosită împreună cu o centură de siguranţă pentru adulţi, portbebe-coşuleţ pentru sugari, scaun pentru sugari, chingă de ghidare, precum şi centură şi sisteme de centuri pentru copii.

(14)Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii prevăzut la alin. (1) şi (12) trebuie să fie omologat şi adecvat pentru caracteristicile fizice ale copiilor. Clasificarea, reglementările privind standardele de omologare şi utilizarea acestor dispozitive în funcţie de grupele de masă şi componenţa sistemelor sunt prevăzute în anexa nr. 1F.

(15)Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii se instalează pe locurile din spate ale autovehiculului, în conformitate cu instrucţiunile de montare furnizate de către producătorul acestuia, cum ar fi manual, prospect sau publicaţia electronică cu instrucţiuni care indică în ce mod şi în care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul în condiţii de siguranţă.

(16)Prin excepţie de ia prevederile alin. (15), tipurile de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia opusă direcţiei normale de deplasare a autovehiculului se instalează pe acest loc doar în situaţia în care conducătorul dezactivează airbagul frontal corespunzător locului, chiar şi în cazul autovehiculului prevăzut cu un mecanism care detectează în mod automat prezenţa dispozitivului instalat şi blochează declanşarea airbagului frontal corespunzător locului, sau dacă autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzător locului.

(17)Dispoziţiile prevăzute la alin. (16) se aplică în mod corespunzător şi în cazul tipurilor de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia normală de deplasare a autovehiculului.

(18)Se exceptează de la obligaţia de a fi fixat sau prins cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii ori de a purta centura de siguranţă pe timpul transportului copilul pentru care este eliberat un certificat medical de scutire pe motiv medical grav în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea acestor sisteme de siguranţă.

(19)Transportul copilului în condiţiile prevăzute la alin. (18) se realizează pe locurile din spate ale autovehiculului. În cazul copilului în vârstă de până la 3 ani, transportul se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul.

(110)Conducătorul de autovehicul care transportă un copil în condiţiile prevăzute la alin. (18) are obligaţia să aibă asupra sa certificatul medical, în conţinutul căruia trebuie să fie menţionată durata de valabilitate a acestuia. Dispoziţiile prevăzute la alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
(la data 14-feb-2015 Art. 97, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 11/2015 )

(2)Copiii în vârstă de până la 3 ani nu pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă.
(la data 15-ian-2015 Art. 97, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 11/2015 )

(21)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), copiii în vârstă de până la 3 ani pot fi transportaţi sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul, în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum şi în taxi dacă în acesta din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă.

(22)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), copiii în vârstă de până la 3 ani pentru care este eliberat certificatul medical prevăzut la alin. (18) sunt transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă pe locurile din spate ale acestuia, sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul. Dispoziţiile prevăzute la alin. (110) se aplică în mod corespunzător.

(23)Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunele din faţă.
(la data 14-feb-2015 Art. 97, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 11/2015 )

(3)Se interzice conducatorilor de autovehicule, precum si persoanelor care ocupa scaunul din fata sa tina în brate animale în timpul deplasarii pe drumurile publice.

(4)Se excepteaza de la obligatia de a purta centura de siguranta:

a)conducatorii de autoturisme pe timpul executarii manevrei de mers înapoi sau care stationeaza;

b)femeile în stare vizibila de graviditate;

c)conducatorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transporta pasageri;

d)persoanele care au certificat medical în care sa fie mentionata afectiunea care contraindica purtarea centurii de siguranta;

e)instructorii auto, pe timpul pregatirii practice a persoanelor care învata sa conduca un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritatii competente în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere.

(5)Persoanele prevazute la alin. (4) lit. d) sunt obligate sa aiba asupra lor certificatul medical, în continutul caruia trebuie sa fie mentionata durata de valabilitate a acestuia.

(6)Afectiunile medicale pentru care se acorda scutire de la portul centurii de siguranta, precum si modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 98

(1)Se interzice transportul pe motociclete si pe mopede a mai multe persoane decât locurile stabilite prin constructie, precum si al obiectelor voluminoase.

(2)Copiii în vârsta de pâna la 7 ani, daca sunt tinuti în brate, precum si cei de pâna la 14 ani se transporta numai în atasul motocicletelor.

Art. 99

(1)Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatricularii sau înregistrarii, cu exceptia bicicletelor si a celor trase sau împinse cu mâna, este permisa numai în timpul zilei.

(2)Se interzice conducatorilor vehiculelor prevazute la alin. (1) sa circule cu acestea cu o viteza mai mare de 30 km/h.

SECTIUNEA 2: Utilizarea partii carosabile

Art. 100

(1)Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părţile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete şi celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse şi pe acostament în sensul de mers, dacă circulaţia se poate face fără pericol.

(2)Vehiculele din categoria AM, A1, A2 şi A, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.
(la data 08-aug-2013 Art. 100 din capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea 480/2013 )

Art. 101

Când drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situata lânga acostament sau bordura. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stânga, daca banda de circulatie utilizata este ocupata, cu obligatia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.

Art. 102

Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depasite sau cele care se deplaseaza cu viteza redusa trebuie conduse numai pe banda de lânga acostament sau bordura, daca în sensul de mers nu este amenajata o banda destinata acestora.

Art. 103

Pe drumul public cu cel mult doua benzi pe sens si cu o a treia banda pe care este amplasata linia tramvaiului lânga axa drumului, conducatorii de vehicule pot folosi aceasta banda, cu obligatia sa lase libera calea tramvaiului, la apropierea acestuia.

Art. 104

Vehiculele care efectueaza transport public de persoane se conduc pe banda rezervata acestora, daca o astfel de banda exista si este semnalizata ca atare. Pe aceeasi banda pot circula si autovehiculele cu regim de circulatie prioritara când se deplaseaza în actiuni de interventii sau în misiuni care au caracter de urgenta.

Art. 105

Se interzice intrarea într-o intersectie chiar daca semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, daca din cauza aglomerarii circulatiei conducatorul de vehicul risca sa ramâna imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfasurarea traficului.

SECTIUNEA 3: Reguli pentru circulatia vehiculelor

SUBSECTIUNEA 1: Pozitii în timpul mersului si circulatia pe benzi

Art. 106

(1)Pe un drum public prevazut cu minimum 3 benzi pe sens, când conducatorii a doua autovehicule circula în aceeasi directie, dar pe benzi diferite, si intentioneaza sa se înscrie pe banda libera dintre ei, cel care circula pe banda din dreapta este obligat sa permita celui care vine din stânga sa ocupe acea banda.

(2)Pe drumul public cu mai multe benzi, conducatorii de autovehicule care circula pe o banda care se sfârseste, pentru a continua deplasarea pe banda din stânga trebuie sa permita trecerea vehiculelor care circula pe acea banda.

Art. 107

(1)La intersectiile prevazute cu indicatoare si/sau cu marcaje pentru semnalizarea directiei de mers, conducatorii de vehicule trebuie sa se încadreze pe benzile corespunzatoare directiei de mers voite cu cel putin 50 m înainte de intersectie si sunt obligati sa respecte semnificatia indicatoarelor si marcajelor.

(2)La intersectiile fara marcaje de delimitare a benzilor, conducatorii vehiculelor ocupa în mers, cu cel putin 50 m înainte de intersectie, urmatoarele pozitii:

a)rândul de lânga bordura sau acostament, cei care vor sa schimbe directia de mers spre dreapta;

b)rândul de lânga axa drumului sau de lânga marcajul de separare a sensurilor, cei care vor sa schimbe directia de mers spre stânga. Când circulatia se desfasoara pe drumuri cu sens unic, conducatorii de vehicule care intentioneaza sa vireze la stânga sunt obligati sa ocupe rândul de lânga bordura sau acostamentul din partea stânga;

c)oricare dintre rânduri, cei care vor sa mearga înainte.

(3)Daca în intersectie circula si tramvaie, iar spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua sau mai multe rânduri, toti conducatorii de vehicule, indiferent de directia de deplasare, vor circula pe un singur rând, lasând liber traseul tramvaiului.

(4)În cazul în care tramvaiul este oprit într-o statie fara refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie sa opreasca în ordinea sosirii, în spatele acestuia, si sa îsi reia deplasarea numai dupa ce usile tramvaiului au fost închise si s-au asigurat ca nu pun în pericol siguranta pietonilor angajati în traversarea drumului public.

Art. 108

Schimbarea directiei de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzisa în locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificatie.

Art. 109

Daca în apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga sa se circule într-o anumita directie, vehiculele trebuie sa fie conduse numai în directia sau directiile indicate.

Art. 110

(1)În situatiile în care exista benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea directiei de deplasare se face prin stânga centrului imaginar al intersectiei, iar daca exista un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificatiei acestuia.

(2)Schimbarea directiei de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intra într-o intersectie circulând pe acelasi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueaza prin stânga centrului intersectiei, fara intersectarea traiectoriei acestora.

(3)Amenajarile rutiere sau obstacolele din zona mediana a partii carosabile se ocolesc prin partea dreapta.

Art. 111

Se interzice circulatia participantilor la trafic pe sectoarele de drum public la începutul carora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.

SUBSECTIUNEA 2: Semnalele conducatorilor de vehicule

Art. 112

Conducatorii de vehicule semnalizeaza cu mijloacele de avertizare luminoasa, sonora sau cu bratul, dupa caz, înaintea efectuarii oricarei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.

Art. 113

(1)Mijloacele de avertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel putin 25 m fata de cei carora li se adreseaza, pe o durata de timp care sa asigure perceperea semnalului si fara sa îi determine pe acestia la manevre ce pot pune în pericol siguranta circulatiei.

(2)Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora nu poate fi folosita în zonele de actiune a indicatorului “Claxonarea interzisa”.

(3)Se excepteaza de la prevederile alin. (2):

a)conducatorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara când se deplaseaza în actiuni de interventii sau în misiuni care au caracter de urgenta;

b)conducatorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.

Art. 114

(1) Conducătorii de autovehicule şi tramvaie sunt obligaţi să folosească instalaţiile de iluminare şi/sau semnalizare a acestora, după cum urmează:(la data 08-aug-2013 Art. 114, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 15. din Hotarirea 480/2013 )

a)luminile de pozitie sau de stationare pe timpul imobilizarii vehiculului pe partea carosabila în afara localitatilor, de la lasarea serii si pâna în zorii zilei, ziua când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori în alte conditii care reduc vizibilitatea pe drumul public;

b)luminile de întâlnire sau de drum, în mers, atât în localitati, cât si în afara acestora, dupa gradul de iluminare a drumului public;

c)luminile de întâlnire si cele de ceata pe timp de ceata densa;

d)luminile de întâlnire ale autovehiculelor care însotesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane si cele care tracteaza alte vehicule sau care transporta marfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;

e)luminile de întâlnire atunci când ploua torential, ninge abundent ori în alte conditii care reduc vizibilitatea pe drum;

f)luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat catre înapoi;

g)luminile indicatoare de directie pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, inclusiv la punerea în miscare a vehiculului de pe loc.

(2)Pe timpul noptii, la apropierea a doua vehicule care circula din sensuri opuse, conducatorii acestora sunt obligati ca de la o distanta de cel putin 200 m sa foloseasca luminile de întâlnire concomitent cu reducerea vitezei. Când conducatorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circula în fata sa, acesta este obligat sa foloseasca luminile de întâlnire de la o distanta de cel putin 100 m.

(3)Pe timpul noptii sau în conditii de vizibilitate redusa conducatorii de autovehicule si tramvaie care se apropie de o intersectie nedirijata prin semnale luminoase sau de catre politisti sunt obligati sa semnalizeze prin folosirea alternanta a luminilor de întâlnire cu cele de drum daca nu încalca astfel prevederile alin. (2).

(4)Pe timpul noptii sau în conditii de vizibilitate redusa autovehiculele sau remorcile cu defectiuni la sistemul de iluminare si semnalizare luminoasa nu pot fi conduse sau remorcate fara a avea în functiune pe partea stânga, în fata o lumina de întâlnire si în spate una de pozitie.

(5)Luminile de avarie se folosesc în urmatoarele situatii:

a)când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabila;

b)când vehiculul se deplaseaza foarte lent si/sau constituie el însusi un pericol pentru ceilalti participanti la trafic;

c)când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.

(6)În situaţiile prevăzute la alin. (5), conducătorii de autovehicule şi tramvaie trebuie să pună în funcţiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi şi în cazul în care această manevră este impusă de blocarea circulaţiei pe sensul de mers.
(la data 08-aug-2013 Art. 114, alin. (6) din capitolul V, sectiunea 3, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 15. din Hotarirea 480/2013 )

(7)Când circula prin tunel conducatorul de vehicul este obligat sa foloseasca luminile de întâlnire.

Art. 115

Un vehicul poate fi oprit sau stationat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt permise, atunci când se afla:

a)pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanta de cel putin 50 m;

b)în afara partii carosabile, pe un acostament consolidat;

c)în localitati, la marginea partii carosabile, în cazul motocicletelor cu doua roti, fara atas si a mopedelor, care nu sunt prevazute cu sursa de energie.

Art. 116

(1)Conducatorii de vehicule sunt obligati sa semnalizeze schimbarea directiei de deplasare, depasirea, oprirea si punerea în miscare.

(2)Intenţia conducătorilor de autovehicule şi tramvaie de a schimba direcţia de mers, de a ieşi dintr-un rând de vehicule staţionate ori de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o altă bandă de circulaţie sau de a vira spre dreapta ori spre stânga sau a celor care urmează să efectueze întoarcere, depăşire ori oprire se semnalizează prin punerea în funcţiune a luminilor indicatoare de direcţie cu cel puţin 50 m în localităţi şi 100 m în afara localităţilor înainte de începerea efectuării manevrelor.
(la data 08-aug-2013 Art. 116, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea 480/2013 )

(3)Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor şi tramvaielor pe partea carosabilă se semnalizează cu lumina roşie din spate.
(la data 08-aug-2013 Art. 116, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 3, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea 480/2013 )

Art. 117

(1)Conducatorii vehiculelor cu doua roti, precum si ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau împinse cu mâna sunt obligati sa efectueze urmatoarele semnale:

a)bratul stâng întins orizontal atunci când intentioneaza sa schimbe directia de mers spre stânga sau de a depasi;

b)bratul drept întins orizontal atunci când intentioneaza sa schimbe directia de mers spre dreapta;

c)bratul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intentioneaza sa opreasca.

(2)Semnalele prevazute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel putin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.

SUBSECTIUNEA 3: Depasirea

Art. 118

Conducatorul de vehicul care efectueaza depasirea este obligat:

a)sa se asigure ca acela care îl urmeaza sau îl preceda nu a semnalizat intentia începerii unei manevre similare si ca poate depasi fara a pune în pericol sau fara a stânjeni circulatia din sens opus;

b)sa semnalizeze intentia de efectuare a depasirii;

c)sa pastreze în timpul depasirii o distanta laterala suficienta fata de vehiculul depasit;

d)sa reintre pe banda sau în sirul de circulatie initial dupa ce a semnalizat si s-a asigurat ca poate efectua aceasta manevra în conditii de siguranta pentru vehiculul depasit si pentru ceilalti participanti la trafic.

Art. 119

Conducatorul de vehicul care urmeaza sa fie depasit este obligat:

a)sa nu mareasca viteza de deplasare;

b)sa circule cât mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile sau a benzii pe care se deplaseaza.

Art. 120

(1)Se interzice depasirea vehiculelor:

a)în intersectii cu circulatia nedirijata;

b)în apropierea vârfurilor de rampa, când vizibilitatea este redusa sub 50 m;

c)în curbe si în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusa sub 50 m;

d)pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri si în tuneluri. Prin exceptie, pot fi depasite în aceste locuri vehiculele cu tractiune animala, motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele, daca vizibilitatea asupra drumului este asigurata pe o distanta mai mare de 20 m, iar latimea drumului este de cel putin 7 m;

e)pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare si marcaje;

f)pe trecerile la nivel cu calea ferata curenta si la mai putin de 50 m înainte de acestea;

g)în dreptul statiei pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar statia nu este prevazuta cu refugiu pentru pietoni;

h)în zona de actiune a indicatorului “Depasirea interzisa”;

i)când pentru efectuarea manevrei se încalca marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circula, chiar si partial, pe sensul opus, ori se încalca marcajul care delimiteaza spatiul de interzicere;

j)când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducatorul acestuia este obligat sa efectueze manevre de evitare a coliziunii;

k)pe sectorul de drum unde s-a format o coloana de vehicule în asteptare, daca prin aceasta se intra pe sensul opus de circulatie.

(2)Se interzice depasirea coloanei oficiale.

SUBSECTIUNEA 4: Viteza si distanta între vehicule

Art. 121

(1)Conducatorii de vehicule sunt obligati sa respecte viteza maxima admisa pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum si cea impusa prin mijloacele de semnalizare.

(2)Nerespectarea regimului de viteza stabilit conform legii se constata de catre politistii rutieri, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

(3)Administratorul drumului public este obligat sa instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de viteza.

(4)În afara localitatilor, înaintea statiilor mijloacelor de transport public de persoane si/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distanta de 100 m fata de acestea, administratorul drumului este obligat sa realizeze amenajari rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.

Art. 122

Se interzice conducatorilor de vehicule sa reduca brusc viteza ori sa efectueze o oprire neasteptata, fara motiv întemeiat.

Art. 123

Conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu o viteza care sa nu depaseasca 30 km/h în localitati sau 50 km/h în afara localitatilor, în urmatoarele situatii:

a)la trecerea prin intersectiile cu circulatie nedirijata;

b)în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mica de 50 m;

d)la trecerea pe lânga grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent daca acestea se afla în mers sau stationeaza pe partea carosabila a drumurilor cu o singura banda de circulatie pe sens;

e)la trecerea pe lânga animale care sunt conduse pe partea carosabila sau pe acostament;

f)când partea carosabila este acoperita cu polei, gheata, zapada batatorita, mâzga sau piatra cubica umeda;

g)pe drumuri cu denivelari, semnalizate ca atare;

h)în zona de actiune a indicatorului de avertizare “Copii” în intervalul orar 7,00-22,00, precum si a indicatorului “Accident”;

i)la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare si marcaje, când drumul public are cel mult o banda pe sens, iar pietonii aflati pe trotuar, în imediata apropiere a partii carosabile, intentioneaza sa se angajeze în traversare;

j)la schimbarea directiei de mers prin viraje;

k)când vizibilitatea este sub 100 m în conditii de ceata, ploi torentiale, ninsori abundente.

Art. 124

Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prevazute la art. 123 sa instaleze indicatoare de avertizare si sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere care sa determine conducatorii de vehicule sa reduca viteza de deplasare.

SUBSECTIUNEA 5: Reguli referitoare la manevre

Art. 125

Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celalalt prin manevrare înainte si înapoi sau prin viraj, conducatorul acestuia este obligat sa semnalizeze si sa se asigure ca din fata, din spate sau din lateral nu circula în acel moment niciun vehicul.

Art. 126

Se interzice întoarcerea vehiculului:

a)în locurile în care este interzisa oprirea voluntara a vehiculelor, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 142 lit. f);

b)în intersectiile în care este interzis virajul la stânga, precum si în cele în care, pentru efectuare, este necesara manevrarea înainte si înapoi a vehiculului;

c)în locurile unde soliditatea drumului nu permite;

d)pe drumurile cu sens unic;

e)pe marcajul pietonal;

f)în locurile în care este instalat indicatorul “întoarcerea interzisa”.

Art. 127

(1)Pe drumurile publice înguste si/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circula din sensuri opuse, unele pe lânga altele, este imposibila sau periculoasa, se procedeaza dupa cum urmeaza:

a)la întâlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele;

b)la întâlnirea unui vehicul greu cu un vehicul usor, conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele;

c)la întâlnirea unui vehicul care efectueaza transport public de persoane cu un vehicul de transport marfuri conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele.

(2)În cazul vehiculelor de aceeasi categorie, obligatia de a efectua o manevra de mers înapoi revine conducatorului care urca, cu exceptia cazului când este mai usor si exista conditii pentru conducatorul care coboara sa execute aceasta manevra, mai ales atunci când se afla aproape de un refugiu.

Art. 128

(1)Se interzice mersul înapoi cu vehiculul:

a)în cazurile prevazute la art. 126, cu exceptia lit. d);

b)pe o distanta mai mare de 50 m;

c)la iesirea de pe proprietati alaturate drumurilor publice.

(2)În locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicata, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducatorul acestuia este dirijat de cel putin o persoana aflata în afara vehiculului.

(3)Persoana care dirijeaza manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligata sa se asigure ca manevra se efectueaza fara a pune în pericol siguranta participantilor la trafic.

(4)Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomanda dotarea autovehiculelor si cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.

SUBSECTIUNEA 6: Intersectii si obligatia de a ceda trecerea

Art. 129

(1)Vehiculul care circula pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele având semnificatia: “Drum cu prioritate”, “Intersectie cu un drum fara prioritate” sau “Prioritate fata de circulatia din sens invers” are prioritate de trecere.

(2)Când doua vehicule urmeaza sa se întâlneasca într-o intersectie dirijata prin indicatoare, venind de pe doua drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeasi semnificatie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.

Art. 130

Conducatorul de vehicul care se apropie de intrarea într-o intersectie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are în functiune semnalele luminoase si sonore, are obligatia sa îi acorde prioritate de trecere.

Art. 131

(1)La apropierea de o statie pentru mijloace de transport public de persoane prevazuta cu alveola, din care conducatorul unui astfel de vehicul semnalizeaza intentia de a iesi, conducatorul vehiculului care circula pe banda de lânga acostament sau bordura este obligat sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca pentru a-i permite reintrarea în trafic.

(2)Conducatorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere pietonilor aflati pe partea carosabila pentru a urca în tramvai sau dupa ce au coborât din acesta, daca tramvaiul este oprit în statie fara refugiu.

Art. 132

Conducatorul vehiculului al carui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezenta altor participanti la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca pentru a permite trecerea vehiculelor care circula din sens opus.

Art. 133

În cazul prevazut la art. 51 alin. (2), conducatorii vehiculelor sunt obligati sa acorde prioritate de trecere participantilor la trafic cu care se intersecteaza si care circula conform semnificatiei culorii semaforului care li se adreseaza.

Art. 134

La iesirea din zonele rezidentiale sau pietonale, conducatorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteaza.

Art. 135

Conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere si în urmatoarele situatii:

a)la intersectia nedirijata atunci când patrunde pe un drum national venind de pe un drum judetean, comunal sau local;

b)la intersectia nedirijata atunci când patrunde pe un drum judetean venind de pe un drum comunal sau local;

c)la intersectia nedirijata atunci când patrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;

d)când urmeaza sa patrunda într-o intersectie cu circulatie în sens giratoriu fata de cel care circula în interiorul acesteia;

e)când circula în panta fata de cel care urca, daca pe sensul de mers al celui care urca se afla un obstacol imobil. în aceasta situatie manevra nu este considerata depasire în sensul prevederilor art. 120 lit. j);

f)când se pune în miscare sau la patrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alaturata acestuia fata de vehiculul care circula pe drumul public, indiferent de directia de deplasare;

g)când efectueaza un viraj spre stânga sau spre dreapta si se intersecteaza cu un biciclist care circula pe o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare;

h)pietonului care traverseaza drumul public, prin loc special amenajat, marcat si semnalizat corespunzator ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se afla pe sensul de mers al vehiculului.

SUBSECTIUNEA 7: Trecerea la nivel cu calea ferata

Art. 136

(1)La trecerea la nivel cu calea ferata curenta, conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu viteza redusa si sa se asigure ca din partea stânga sau din partea dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.

(2)La traversarea caii ferate, pietonii sunt obligati sa se asigure ca din stânga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.

Art. 137

(1)Conducatorul de vehicul poate traversa calea ferata curenta prevazuta cu bariere sau semibariere, daca acestea sunt ridicate si semnalele luminoase si sonore nu functioneaza, iar semnalul cu lumina alba intermitenta cu cadenta lenta este în functiune.

(2)Când circulatia la trecerea la nivel cu calea ferata curenta este dirijata de agenti de cale ferata, conducatorul de vehicul trebuie sa respecte semnalele acestora.

Art. 138

(1)Conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca atunci când:

a)barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau de ridicare;

b)semnalul cu lumini rosii si/sau semnalul sonor sunt în functiune;

c)întâlneste indicatorul “Trecerea la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere”, “Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere” sau “Oprire”.

(2)Vehiculele trebuie sa opreasca, în ordinea sosirii, în locul în care exista vizibilitate maxima asupra caii ferate fara a trece de indicatoarele prevazute la alin. (1) lit. c) sau, dupa caz, înaintea marcajului pentru oprire ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborâre sau de ridicare.

Art. 139

(1)În cazul imobilizarii unui vehicul pe calea ferata, conducatorul acestuia este obligat sa scoata imediat pasagerii din vehicul si sa elibereze platforma caii ferate, iar când nu este posibil, sa semnalizeze prezenta vehiculului cu orice mijloc adecvat.

(2)Participantii la trafic, care se gasesc în apropierea locului unde un vehicul a ramas imobilizat pe calea ferata, sunt obligati sa acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui.

(3)Conducatorului de vehicul îi este interzis sa treaca sau sa ocoleasca portile de gabarit instalate înaintea cailor ferate electrificate, daca înaltimea sau încarcatura vehiculului atinge ori depaseste partea superioara a portii.

Art. 140

(1)La intersectarea unui drum public cu o cale ferata industriala, accesul vehiculelor feroviare se face numai dupa semnalizarea corespunzatoare si din timp de catre cel putin un agent de cale ferata.

(2)În cazul prevazut la alin. (1), conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentilor de cale ferata.

SUBSECTIUNEA 8: Oprirea, stationarea si parcarea

Art. 141

(1)Conducatorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice, care se îndeparteaza de acestea, sunt obligati sa actioneze frâna de ajutor, sa opreasca functionarea motorului si sa cupleze într-o treapta de viteza inferioara sau în cea de parcare daca autovehiculul are transmisie automata.

(2)În cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în panta sau în rampa, pe lânga obligatiile prevazute la alin. (1) conducatorul trebuie sa bracheze rotile directoare.

(3)În cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în pasaje subterane sau în tuneluri, conducatorul acestuia este obligat sa opreasca functionarea motorului.

(4)În localitati, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau stationarea voluntara a vehiculelor este permisa si pe partea stânga, daca ramâne libera cel putin o banda de circulatie.

(5)În afara localitatilor oprirea sau stationarea voluntara a vehiculelor se face în afara partii carosabile, iar atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.

(6)Nu este permisa stationarea pe partea carosabila, în timpul noptii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate în lucrari de constructii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tractiune animala ori a celor trase sau împinse cu mâna.

(7)Nu este permisa oprirea sau stationarea în tuneluri. în situatii de urgenta sau de pericol conducatorului de autovehicul îi este permisa oprirea sau stationarea numai în locurile special amenajate si semnalizate corespunzator. în caz de imobilizare prelungita a autovehiculului în tunel, conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca motorul.

Art. 142

Se interzice oprirea voluntara a vehiculelor:

a)în zona de actiune a indicatorului “Oprirea interzisa”;

b)pe trecerile la nivel cu calea ferata curenta si la o distanta mai mica de 50 m înainte si dupa acestea;

c)pe poduri, pe si sub pasaje denivelate, precum si pe viaducte;

d)în curbe si în alte locuri cu vizibilitate redusa sub 50 m;

e)pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea;
(la data 20-dec-2011 Art. 142, litera E. din capitolul V, sectiunea 3, subsectiunea 8 rectificat de Actul din Rectificare din 2011 )

f)în intersectii, inclusiv cele cu circulatie în sens giratoriu, precum si în zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanta mai mica de 25 m de coltul intersectiei;

g)în statiile mijloacelor de transport public de persoane, precum si la mai putin de 25 m înainte si dupa acestea;

h)în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabila, daca prin aceasta se stânjeneste circulatia a doua vehicule venind din sensuri opuse, precum si în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducatorii celorlalte vehicule care circula în acelasi sens ar fi obligati, din aceasta cauza, sa treaca peste acest marcaj;

i)în locul în care se împiedica vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;

j)pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificatiile “Drum îngustat”, “Prioritate pentru circulatia din sens invers” sau “Prioritate fata de circulatia din sens invers”;

k)pe pistele obligatorii pentru pietoni si/sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;

l)pe platforma caii ferate industriale sau de tramvai ori la mai putin de 50 m de acestea, daca circulatia vehiculelor pe sine ar putea fi stânjenita sau împiedicata;

m)pe partea carosabila a autostrazilor, a drumurilor expres si a celor nationale europene (E);

n)pe trotuar, daca nu se asigura spatiu de cel putin 1 m pentru circulatia pietonilor;

o)pe pistele pentru biciclete;

p)în locurile unde este interzisa depasirea.

Art. 143

Se interzice stationarea voluntara a vehiculelor:

a)în toate cazurile în care este interzisa oprirea voluntara;

b)în zona de actiune a indicatorului cu semnificatia “Stationarea interzisa” si a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationarii;

c)pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 m;

d)în dreptul cailor de acces care deservesc proprietatile alaturate drumurilor publice;

e)în pante si în rampe;

f)în locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia “Stationare alternanta”, în alta zi sau perioada decât cea permisa, ori indicatorul cu semnificatia “Zona de stationare cu durata limitata” peste durata stabilita.

Art. 144

(1)Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze si sa semnalizeze corespunzator sectoarele de drum public unde este interzisa oprirea sau stationarea vehiculelor.

(2)Administratorul drumului public poate permite oprirea sau stationarea, partial ori total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar în lipsa acestuia, numai daca ramâne liber cel putin un culoar de minimum 1 m latime înspre marginea opusa partii carosabile, destinat circulatiei pietonilor.

Art. 145

Se interzice conducatorului de autovehicul si pasagerilor ca în timpul opririi sau stationarii sa deschida ori sa lase deschise usile acestuia sau sa coboare fara sa se asigure ca nu creeaza un pericol pentru circulatie.

Art. 146

Circulatia vehiculelor si a pietonilor în spatiile special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator se desfasoara conform normelor rutiere, pe întreaga perioada cât parcarile sunt deschise circulatiei publice.

SUBSECTIUNEA 9: Alte obligatii si interdictii pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie

Art. 147

Conducatorul de autovehicul sau de tramvai este obligat:

1.sa aiba asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente prevazute de legislatia în vigoare;

2.sa circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul si sa respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate si admise si/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competenta pentru autovehiculele conduse;

3.sa verifice functionarea sistemului de lumini si de semnalizare, a instalatiei de climatizare, sa mentina permanent curate parbrizul, luneta si geamurile laterale ale autovehiculului, precum si placutele cu numarul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului si remorcii;

4.sa permita controlul starii tehnice a vehiculului, precum si al bunurilor transportate, în conditiile legii;

5.sa se prezinte la verificarea medicala periodica, potrivit legii;

6.sa aplice pe parbrizul si pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducatorii de autovehicule începatori, daca are o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere.

Art. 148

Se interzice conducatorului de autovehicul sau de tramvai:

1.sa conduca un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberata fara drept de circulatie sau a carei valabilitate a expirat;

2.sa transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numarul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;

3.să transporte persoane în stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri
(la data 08-aug-2013 Art. 148, punctul 3. din capitolul V, sectiunea 3, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 17. din Hotarirea 480/2013 )

4.sa transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisterna, pe platforma, deasupra încarcaturii, pe partile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scari si în remorca, cu exceptia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;

(la data 15-ian-2015 Art. 148, punctul 5. din capitolul V, sectiunea 3, subsectiunea 9 abrogat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 11/2015 )

6.sa transporte în si pe autoturism obiecte a caror lungime sau latime depaseste, împreuna cu încarcatura, dimensiunile acestuia;

7.sa deschida usile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, sa porneasca de pe loc cu usile deschise;

8.sa aiba în timpul mersului preocupari de natura a-i distrage în mod periculos atentia ori sa foloseasca instalatii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic;

9.sa intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante ori materiale ce pot pune în pericol siguranta circulatiei;

10.sa aiba aplicate pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afise, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompeaza vizibilitatea conducatorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât si din exterior;

11.sa aiba aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompeaza vizibilitatea, atât din interior, cât si din exterior, cu exceptia celor omologate si certificate, prin marcaj corespunzator, de catre autoritatea competenta;

12.sa aiba aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasa, care diminueaza eficacitatea acestora, precum si pe placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedica citirea numarului de înmatriculare sau de înregistrare;

13.sa lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comanda, sa opreasca motorul ori sa decupleze transmisia în timpul mersului;

14.sa foloseasca în mod abuziv mijloacele de avertizare sonora;

15.sa circule cu autovehiculul cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele si pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului;

16.sa circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevazute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisa;

17.sa conduca un autovehicul care emana noxe peste limita legala admisa ori al carui zgomot în mers sau stationare depaseste pragul fonic prevazut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;

18.sa circule cu autovehiculul având placutele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;

19.sa savârseasca acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii, sa adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalti participanti la trafic;

20.sa circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;

21.sa arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substante.

22.să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe vehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A.
(la data 08-aug-2013 Art. 148, punctul 21. din capitolul V, sectiunea 3, subsectiunea 9 completat de Art. I, punctul 18. din Hotarirea 480/2013 )

Art. 149

(1)Conducatorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mica de un an de la data obtinerii permisului de conducere are obligatia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbena, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamarii, de culoare neagra, cu lungimea de 60 mm si diametrul punctului de 10 mm, dupa cum urmeaza:

a)la autovehiculele din categoriile AM, A1, A2 şi A, în partea din spate, lângă numărul de înmatriculare sau înregistrare, după caz;
(la data 08-aug-2013 Art. 149, alin. (1), litera A. din capitolul V, sectiunea 3, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 19. din Hotarirea 480/2013 )

b)la celelalte autovehicule, pe parbriz, în partea din dreapta jos şi pe lunetă, în partea stângă jos;
(la data 08-aug-2013 Art. 149, alin. (1), litera B. din capitolul V, sectiunea 3, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 19. din Hotarirea 480/2013 )

c)la autovehiculul care nu este prevazut cu luneta, pe parbriz în partea din dreapta jos si pe caroserie în partea din spate stânga sus;

d)la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos si pe luneta ultimului vagon în partea din spate stânga sus;

e)la autovehiculul care tracteaza o remorca, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos si pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus.

(2)Conducatorului de vehicul prevazut la alin. (1) îi este interzis:

a)sa conduca autovehicule care transporta marfuri sau produse periculoase;

b)sa conduca vehicule destinate testarii sau cele pentru probe;

c)sa conduca vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.

SUBSECTIUNEA 10: Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane

Art. 150

(1)Încarcatura unui vehicul trebuie sa fie asezata si, la nevoie, fixata astfel încât:

a)sa nu puna în pericol persoane ori sa nu cauzeze daune proprietatii publice sau private;

b)sa nu stânjeneasca vizibilitatea conducatorului si sa nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;

c)sa nu fie târâta, sa nu se scurga si sa nu cada pe drum;

d)sa nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii si placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor fara motor, semnalele facute cu bratele de conducatorul acestora;

e)sa nu provoace zgomot care sa jeneze conducatorul, participantii la trafic ori sa sperie animalele si sa nu produca praf sau mirosuri pestilentiale.

(2)Lanturile, cablurile, prelatele si alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protectia încarcaturii trebuie sa o fixeze cât mai bine de vehicul si sa nu constituie ele însele un pericol pentru siguranta circulatiei.

(3)Încarcatura care consta în materiale sau produse ce se pot împrastia în timpul mersului trebuie acoperita cu o prelata. Când încarcatura consta în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixata pentru a nu se deplasa în timpul transportului si a nu depasi gabaritul vehiculului.

Art. 151

Conducatorul de autovehicul sau de tramvai care efectueaza transport public de persoane este obligat:

a)sa opreasca pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în statiile semnalizate ca atare, cu exceptia transportului public de persoane în regim de taxi. Daca statia este prevazuta cu alveola, oprirea se va face numai în interiorul acesteia;

b)sa deschida usile numai dupa ce vehiculul a fost oprit în statie;

c)sa închida usile numai dupa ce pasagerii au coborât ori au urcat;

d)sa repuna în miscare autovehiculul sau tramvaiul din statie dupa ce a semnalizat intentia si s-a asigurat ca poate efectua în siguranta aceasta manevra.

Art. 152

Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:

a)sa urce, sa coboare, sa tina deschise usile ori sa le deschida în timpul mersului vehiculului;

b)sa calatoreasca pe scari sau pe partile exterioare ale caroseriei vehiculului;

c)sa arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substante.

SUBSECTIUNEA 11: Remorcarea

Art. 153

(1)Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singura remorca. Se excepteaza tractorul rutier care poate tracta doua remorci, precum si autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localitatile turistice, cu conditia ca acesta sa nu fie mai lung de 25 m si sa nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h.

(2)Motocicleta fara atas, precum si bicicleta pot tracta o remorca usoara având o singura axa.

Art. 154

Cuplarea unui vehicul cu una sau doua remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai daca:

a)elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate si compatibile;

b)ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului tragator;

c)dimensiunile ansamblului de vehicule nu depasesc limitele prevazute de lege;

d)elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare si semnalizare luminoasa sunt compatibile;

e)vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelari, la efectuarea virajelor sau la schimbarea directiei de mers.

Art. 155

(1)În cazul ramânerii în pana a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducatorul ansamblului este obligat sa îl scoata imediat în afara partii carosabile sau, daca nu este posibil, sa îl deplaseze lânga bordura ori acostament, asezându-l paralel cu axa drumului si luând masuri pentru remedierea defectiunilor sau, dupa caz, de remorcare.

(2)Pe timpul noptii sau în conditii de vizibilitate redusa, autovehiculul sau remorca acestuia care are defectiuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasa nu poate fi tractat/tractata pe drumurile publice fara a avea în functiune, în partea stânga, în fata, o lumina de întâlnire si în spate, una de pozitie.

Art. 156

(1)Daca un autovehicul sau o remorca a ramas în pana pe partea carosabila a drumului si nu poate fi deplasat/deplasata în afara acesteia, conducatorul autovehiculului este obligat sa puna în functiune luminile de avarie si sa instaleze triunghiurile reflectorizante.

(2)Triunghiurile reflectorizante se instaleaza în fata si în spatele vehiculului, pe aceeasi banda de circulatie, la o distanta de cel putin 30 m de acesta, astfel încât sa poata fi observate din timp de catre participantii la trafic care se apropie. în localitati, atunci când circulatia este intensa, triunghiurile reflectorizante pot fi asezate la o distanta mai mica sau chiar pe vehicul, astfel încât sa poata fi observate din timp de ceilalti conducatori de vehicule.

(3)Daca vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducatorul poate folosi, pe timpul noptii ori în conditii de vizibilitate redusa, o lampa portativa cu lumina galbena intermitenta, care se instaleaza la partea din spate a vehiculului.

(4)Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o ramânere în pana în locurile unde oprirea ori stationarea este interzisa.

(5)În cazul caderii din vehicule, pe partea carosabila, a încarcaturii sau a unei parti din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi înlaturat imediat, conducatorul este obligat sa îl semnalizeze cu unul dintre mijloacele prevazute la alin. (1)-(3).

Art. 157

(1)Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urmatoarelor reguli:

a)conducatorii autovehiculelor tragator si, respectiv, remorcat trebuie sa posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;

b)autovehiculul tragator sa nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu exceptia cazului când remorcarea se efectueaza de catre un autovehicul destinat special depanarii;

c)remorcarea trebuie sa se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale carui mecanism de directie si sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legatura flexibila omologata, în lungime de 3-5 m. Bara sau legatura flexibila trebuie fixata la elementele de remorcare cu care sunt prevazute autovehiculele;

d)conducatorul autovehiculului remorcat este obligat sa semnalizeze corespunzator semnalelor efectuate de conducatorul autovehiculului tragator. Atunci când sistemul de iluminare si semnalizare nu functioneaza, este interzisa remorcarea acestuia pe timpul noptii si în conditii de vizibilitate redusa, iar ziua poate fi remorcat daca pe partea din spate are aplicate inscriptia “Fara semnalizare”, precum si indicatorul “Alte pericole”.

(2)Daca remorcarea se realizeaza prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a partii din fata a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie sa se afle nicio persoana.

(3)Se interzice remorcarea unui autovehicul cu doua roti, cu sau fara atas, a autovehiculului al carui sistem de directie nu functioneaza sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheata ori zapada. Se interzice si remorcarea a doua sau mai multe autovehicule, a carutelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole.

(4)Prin exceptie de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul al carui sistem de directie nu functioneaza numai în cazul când remorcarea se realizeaza prin suspendarea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platforma de remorcare.

(5)Conducatorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situatii deosebite, pe distante scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul în functiune sau pentru a efectua scurte manevre, fara a pune în pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic.

SUBSECTIUNEA 12: Zona rezidentiala si pietonala

Art. 158

(1)În zona rezidentiala, semnalizata ca atare, pietonii pot folosi toata latimea partii carosabile, iar jocul copiilor este permis.

(2)Conducatorii de vehicule sunt obligati sa circule cu o viteza de cel mult 20 km/h, sa nu stationeze sau sa parcheze vehiculul în afara spatiilor anume destinate si semnalizate ca atare, sa nu stânjeneasca sau sa împiedice circulatia pietonilor chiar daca, în acest scop, trebuie sa opreasca.

Art. 159

În zona pietonala, semnalizata ca atare, conducatorul de vehicul poate intra numai daca locuieste în aceasta zona sau presteaza servicii publice “din poarta în poarta” si nu are alta posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu viteza maxima de 5 km/h, sa nu stânjeneasca ori sa împiedice circulatia pietonilor si, daca este necesar, sa opreasca pentru a permite circulatia acestora.

SECTIUNEA 4: Reguli pentru alti participanti la trafic

SUBSECŢIUNEA 1: Circulaţia bicicletelor(la data 08-aug-2013 capitolul V, sectiunea 4, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 20. din Hotarirea 480/2013 )

Art. 160

(1)Bicicletele, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.
(la data 08-aug-2013 Art. 160, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 4, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 21. din Hotarirea 480/2013 )

(la data 08-aug-2013 Art. 160, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 4, subsectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 22. din Hotarirea 480/2013 )

(3)Daca pe directia de deplasare exista o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare, conducatorii vehiculelor prevazute la alin. (1) sunt obligati sa circule numai pe aceasta pista. Se interzice circulatia altor participanti la trafic pe pista pentru biciclete.

(4)Se recomanda ca, în circulatia pe drumurile publice, biciclistul sa poarte casca de protectie omologata.

Art. 161

(1) Se interzice conducătorilor de biciclete:(la data 08-aug-2013 Art. 161, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 4, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea 480/2013 )

a)sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificatia “Accesul interzis bicicletelor”;

b)să înveţe să conducă biciclete pe drumurile intens circulate;
(la data 08-aug-2013 Art. 161, alin. (1), litera B. din capitolul V, sectiunea 4, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea 480/2013 )

c)sa circule pe trotuare, cu exceptia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;

d)sa circule fara a tine cel putin o mâna pe ghidon si ambele picioare pe pedale;

e)sa circule în paralel, cu exceptia situatiilor când participa la competitii sportive organizate;

f)sa circule în timp ce se afla sub influenta alcoolului, a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;

g)sa se tina de un vehicul aflat în mers ori sa fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoana aflata într-un vehicul;

h)sa transporte o alta persoana, cu exceptia copilului pâna la 7 ani, numai daca vehiculul are montat în fata un suport special, precum si a situatiei când vehiculul este construit si/sau echipat special pentru transportul altor persoane;

i)sa circule pe partea carosabila în aceeasi directie de mers, daca exista o cale laterala, o poteca sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit;

j)sa transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau pericliteaza conducerea vehiculului ori circulatia celorlalti participanti la trafic;

k)sa circule pe aleile din parcuri sau din gradini publice, cu exceptia cazurilor când nu stânjenesc circulatia pietonilor;

l)sa circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusa, fara sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. 14 si 16;

m)sa circule atunci când partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada;

n)sa circule cu defectiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevazut cu avertizor sonor;

o)să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă;
(la data 08-aug-2013 Art. 161, alin. (1), litera O. din capitolul V, sectiunea 4, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea 480/2013 )

p)sa circule pe alte benzi decât cea de lânga bordura sau acostament, cu exceptia cazurilor în care, înainte de intersectie, trebuie sa se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stânga;

r)sa circule fara a purta îmbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lasarea serii pâna în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusa;

s)sa conduca vehiculul fara a mentine contactul rotilor cu solul.

(2)Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligaţi să aibă asupra lor actul de identitate.
(la data 08-aug-2013 Art. 161, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 4, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 24. din Hotarirea 480/2013 )

SUBSECTIUNEA 2: Însotirea animalelor

Art. 162

(1)Animalele de povara, de tractiune ori de calarie, precum si animalele în turma nu pot fi conduse pe autostrazi, pe drumurile nationale, în municipii si orase, precum si pe drumurile la începutul carora exista indicatoare care le interzic accesul. Animalele de calarie apartinând politiei, jandarmeriei ori Ministerului Apararii pot fi conduse pe drumurile publice din localitati, atunci când participa la executarea unor misiuni.

(2)Atunci când circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie împartite în grupuri bine separate între ele pentru a nu îngreuna circulatia celorlalti participanti la trafic, fiecare grup având cel putin un conducator.

(3)Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele si însotitorii acestora trebuie sa circule pe acostamentul din partea stânga a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu exista, cât mai aproape de marginea din stânga a partii carosabile.

Art. 163

(1)Conducatorul de animale de calarie este obligat:

a)sa conduca animalele astfel încât acestea sa se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia cât mai aproape de marginea din partea dreapta a drumului;

b)sa nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabila sau în imediata apropiere a acesteia;

c)de la lasarea serii pâna în zorii zilei sa poarte îmbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;

d)sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai dupa ce s-a asigurat ca o poate face fara pericol;

e)sa semnalizeze schimbarea directiei de mers spre stânga prin ridicarea în plan orizontal a bratului stâng, iar oprirea prin balansarea bratului drept.

(2)Persoanele care conduc animale izolate sau de povara sunt obligate:

a)sa se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din partea dreapta a carosabilului;

b)sa conduca animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legaturi care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri;

c)sa asigure deplasarea animalelor însiruite si legate unul în spatele altuia;

d)de la lasarea serii pâna în zorii zilei sa poarte îmbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;

e)sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai dupa ce s-a asigurat ca o pot face fara pericol.

(3)Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea urmatoarelor reguli:

a)turma trebuie sa aiba în fata si în spate câte un conducator;

b)pe timpul noptii sau în orice alte situatii când vizibilitatea este redusa, conducatorul care se afla în fata turmei trebuie sa aiba un dispozitiv cu lumina de culoare alba, iar cel din spate un dispozitiv cu lumina de culoare rosie;

c)conducatorii turmei trebuie sa ia masurile necesare ca, pe timpul deplasarii pe drum, animalele sa nu împiedice circulatia celorlalti participanti la trafic;

d)animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea partii carosabile, astfel încât sa nu ocupe mai mult de jumatate din latimea sensului de mers;

e)la intersectii, precum si atunci când traverseaza drumul, conducatorii turmei trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza;

f)în deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducatorii turmei sunt obligati sa nu lase animalele nesupravegheate.

SUBSECTIUNEA 3: Circulatia vehiculelor cu tractiune animala

Art. 164

Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tractiune animala trebuie sa fie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile.

Art. 165

(1)Conducatorul vehiculului cu tractiune animala este obligat:

a)sa aiba asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul montate placutele cu numarul de înregistrare;

b)sa conduca animalele astfel încât acestea sa nu constituie un pericol pentru el si ceilalti participanti la trafic;

c)sa nu opreasca sau sa stationeze pe partea carosabila a drumului public;

d)pe timpul opririi sau stationarii pe acostament ori în afara partii carosabile, animalele trebuie sa fie legate astfel încât acestea sa nu poata intra pe partea carosabila;

e)sa nu conduca vehiculul când se afla sub influenta alcoolului, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;

f)sa semnalizeze schimbarea directiei de mers cu bratul si sa se asigure ca din fata sau din spate nu circula vehicule carora ie poate pune în pericol siguranta deplasarii;

g)de la lasarea serii pâna în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusa sa nu circule pe drumurile publice fara a purta îmbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante si fara ca vehiculul sa aiba în partea din fata un dispozitiv cu lumina alba sau galbena, iar în partea din spate un dispozitiv cu lumina rosie, amplasate pe partea laterala stânga;

h)sa nu paraseasca vehiculul sau animalele ori sa doarma în timpul mersului;

i)sa nu transporte obiecte care depasesc în lungime sau în latime vehiculul, daca încarcatura nu este semnalizata ziua cu un stegulet de culoare rosie, iar noaptea sau în conditii de vizibilitate redusa cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a încarcaturii;

j)sa nu circule cu animale care însotesc vehiculul, daca acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cât mai aproape de partea dreapta. Legatura nu trebuie sa fie mai mare de 1,5 m;

k)sa nu patrunda pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile vehiculului murdare de noroi;

l)sa nu transporte în vehicule persoane care stau în picioare;

m)sa nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.

(2)Conducatorul de trasura care efectueaza transport public de persoane este obligat sa circule în conditiile stabilite în licenta de autoritatea competenta.

SUBSECTIUNEA 4: Circulatia pietonilor

Art. 166

Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilata acestuia care circula pe partea carosabila a drumului, care nu este prevazut cu trotuar sau acostamente, trebuie sa aiba aplicate pe îmbracaminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau sa poarte o sursa de lumina, vizibila din ambele sensuri.

Art. 167

(1)Se interzice pietonilor si persoanelor asimilate acestora:

a)sa se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are în functiune semnalele speciale de avertizare luminoase si sonore;

b)sa traverseze partea carosabila prin fata sau prin spatele vehiculului oprit în statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu exceptia cazurilor în care exista treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzator;

c)sa prelungeasca timpul de traversare a drumului public, sa se opreasca ori sa se întoarca pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevazute cu semafoare;

d)sa traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;

e)sa ocupe partea carosabila în scopul împiedicarii circulatiei;

f)sa traverseze calea ferata atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori când semnalul luminos sau acustic interzice trecerea;

g)sa circule pe pistele pentru biciclete, amenajate si semnalizate corespunzator.

(2)Se interzice oricarei persoane sa efectueze acte de comert pe partea carosabila, pe acostament, pe trotuar, în parcari ori în statiile mijloacelor de transport public de persoane.

Art. 168

(1)Persoanele care se deplaseaza pe drumul public formând un grup organizat, o coloana militara sau un cortegiu trebuie sa circule în formatie de cel mult trei siruri, pe partea dreapta a carosabilului, în sensul lor de mers, ocupând cel mult o banda de circulatie.

(2)De la lasarea serii si pâna în zorii zilei, precum si ziua, în conditii de vizibilitate redusa, persoanele care se afla în fata si în spatele sirului dinspre axa drumului trebuie sa aiba o sursa de lumina de culoare alba, respectiv rosie, care sa fie vizibila pentru ceilalti participanti la trafic. Persoanele care formeaza sirul dinspre axa drumului trebuie sa aiba aplicate pe îmbracaminte elemente fluorescent-reflectorizante.

(3)Conducatorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligati sa supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stânjeni circulatia vehiculelor.

(4)Se interzice persoanelor care formeaza o coloana militara sa mearga în cadenta la trecerea peste poduri.

SECTIUNEA 5: Circulatia pe autostrazi

Art. 169

(1)Conducatorii de autovehicule care intra pe autostrazi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie sa cedeze trecerea autovehiculelor care circula pe prima banda a autostrazilor si sa nu stânjeneasca în niciun fel circulatia acestora.

(2)Conducatorii de autovehicule care urmeaza sa paraseasca autostrada sunt obligati sa semnalizeze din timp si sa se angajeze pe banda de iesire (de decelerare).

Art. 170

Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se desfasoara pe banda din partea dreapta a autostrazii, cu exceptia cazului în care se efectueaza depasirea sau semnalizarea rutiera existenta instituie o alta reglementare de utilizare a benzilor.

CAPITOLUL VI: Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase

SUBSECTIUNEA 1: Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite

Art. 171

Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin constructie sau datorita încarcaturii transportate, depaseste masa totala de 80 tone si/sau lungimea de 40 m ori latimea de 5 m sau înaltimea de 5 m poate circula pe drumul public numai în baza autorizatiei speciale emise de administratorul acestuia si cu avizul politiei rutiere.

Art. 172

(1)În circulatia pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau fara încarcatura, are o latime între 3,2 m si 4,5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m trebuie sa fie precedat de un autovehicul de însotire, iar cel cu latimea mai mare de 4,5 m sau lungimea mai mare de 30 m trebuie sa fie însotit de doua autovehicule care sa circule unul în fata si celalalt în spate.

(2)Pe autostrazi autovehiculul care, cu sau fara încarcatura, depaseste latimea de 3,2 m trebuie sa fie urmat de un autovehicul de însotire.

(3)Autovehiculul de însotire trebuie sa fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu lumina galbena si sa aiba montata, în functie de locul ocupat la însotire, la partea stânga din fata sau din spate, placuta de identificare reflectorizanta, având fondul alb si chenarul rosu.

(4)Conducatorul autovehiculului cu masa si/sau dimensiuni de gabarit depasite, precum si conducatorii autovehiculelor de însotire sunt obligati sa puna si sa mentina în functiune semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe toata perioada deplasarii pe drumul public.

Art. 173

Este interzisa circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depasite:

a)pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restrictie sau limitare a accesului acestora, daca vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depaseste latimea, înaltimea, lungimea sau masele pe axe ori masa totala maxima admisa;

b)când vizibilitatea este redusa sau partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada.

SUBSECTIUNEA 2: Transportul marfurilor sau produselor periculoase

Art. 174

(1)Transportul marfurilor sau produselor periculoase se efectueaza numai daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:

a)vehiculul îndeplineste conditiile tehnice si de agreere, prevazute în Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile ulterioare;

b)vehiculul are dotarile si echipamentele necesare prevazute în reglementarile în vigoare;

c)conducatorul vehiculului detine certificat ADR corespunzator.

(2)Administratorul drumului public stabileste, cu avizul politiei rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a semnalizarii corespunzatoare acestora.

Art. 175

(1)Conducatorul vehiculului care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase trebuie sa aiba asupra sa documentele de transport prevazute de lege, sa cunoasca normele referitoare la transportul si la manipularea încarcaturii, putând fi însotit de persoane care sa cunoasca bine caracteristicile acestora.

(2)În cabina autovehiculului care transporta marfuri sau produse periculoase se pot afla numai membrii echipajului.

(3)Daca din cauza deteriorarii ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se împrastie pe drum, conducatorul este obligat sa opreasca imediat, sa ia masuri de avertizare a celorlalti conducatori care circula pe drumul public si a persoanelor din jur, sa semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la îndemâna si sa anunte administratorul drumului sau cea mai apropiata unitate de politie.

Art. 176

Se interzice conducatorului de autovehicul care transporta marfuri sau produse periculoase:

a)sa provoace socuri autovehiculului în mers;

b)sa fumeze în timpul mersului ori sa aprinda foc la oprire sau stationare, la o distanta mai mica de 50 m de autovehicul;

c)sa lase autovehiculul si încarcatura fara supravegherea sa, a însotitorului ori a unei alte persoane calificate;

d)sa remorcheze un vehicul ramas în pana;

e)sa urmeze alte trasee sau sa stationeze în alte locuri decât cele stabilite, precum si pe partea carosabila a drumului pe timp de noapte;

f)sa transporte alte încarcaturi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;

g)sa permita prezenta în autovehicul a altor persoane, cu exceptia celuilalt conducator, a însotitorilor sau a celor care încarca ori descarca marfurile sau produsele transportate;

h)sa intre pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;

i)sa pastreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confectionate în acest scop.

CAPITOLUL VII: Sanctiuni contraventionale si masuri tehnico-administrative

SECTIUNEA 1: Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale

Art. 177

(1)Îndrumarea, supravegherea, controlul respectarii normelor privind circulatia pe drumurile publice si luarea masurilor legale în cazul în care se constata încalcari ale acestora se realizeaza de catre politistii rutieri din cadrul Politiei Române.

(2)Politistii rutieri sunt ofiterii si agentii de politie specializati si anume desemnati prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Române.

Art. 178

(1)În punctele de trecere a frontierei de stat a României, politistii de frontiera au si atributia de a aplica sanctiuni în cazul în care constata contraventii la regimul circulatiei pe drumurile publice.

(2)Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite, în cel mult o zi lucratoare de la data întocmirii, serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost savârsita fapta.

Art. 179

(1)Politia rutiera sau politia de frontiera din punctele de trecere a frontierei de stat poate actiona, împreuna cu reprezentanti ai altor autoritati cu atributii în domeniu, pentru prevenirea si constatarea unor încalcari ale normelor privind deplasarea în siguranta, pe drumurile publice, a tuturor participantilor la trafic.

(2)Politistul rutier sau politistul de frontiera aflat în punctul de trecere a frontierei de stat, care actioneaza în cadrul echipajului mixt, are, ca principale atributii:

a)sa opreasca vehiculele pentru control si sa verifice documentele pe care conducatorii acestora trebuie sa le aiba asupra lor;

b)sa constate si sa aplice sanctiuni în cazul contraventiilor aflate în competenta sa.

(3)Reprezentantii autoritatilor prevazute la alin. (1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atributii:

a)sa actioneze, împreuna cu politistii rutieri sau cu politistii de frontiera, pentru respectarea de catre conducatorii de vehicule sau de catre operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din România;

b)sa execute activitati de control privind conditiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum si de verificare a starii tehnice a vehiculelor, conform competentelor;

c)sa constate si sa aplice sanctiuni în cazul contraventiilor aflate în competenta lor.

(4)În cazul depistarii în trafic a unui vehicul care prezinta defectiuni tehnice la mecanismul de directie, la sistemul de frânare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circula având lumina farurilor nereglata corespunzator, reprezentantii autoritatilor abilitate mentioneaza despre acestea într-o nota tehnica de constatare ce se anexeaza procesului-verbal de constatare a contraventiei încheiat de catre politistul rutier.

Art. 180

(1)În cazul în care constata încalcari ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 1A, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora si locul unde este încheiat; gradul profesional, numele si prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta contravenientului, numarul si seria actului de identitate ori, în cazul cetatenilor straini, al persoanelor fara cetatenie sau al cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia si statul emitent; descrierea faptei contraventionale, cu indicarea datei, orei si locului în care a fost savârsita, precum si aratarea tuturor împrejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; numarul punctelor-amenda aplicate si valoarea acestora, posibilitatea achitarii de catre persoana fizica, în termen de cel mult doua zile lucratoare, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, sanctiunea contraventionala complementara aplicata si/sau masura tehnico-administrativa dispusa; indicarea societatii de asigurari, în situatia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a caii de atac, semnatura agentului constatator si unitatea de politie la care se depune plângerea.

(2)În cazul în care contravenientul refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal, agentul constatator va face mentiune despre_ aceste împrejurari, care trebuie sa fie confirmate de un martor asistent. în acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal si semnatura martorului.

(3)Atunci când contravenientul a fost sanctionat cu amenda, odata cu copia procesului-verbal (exemplarul nr. 2), acestuia i se va comunica si înstiintarea de plata, în care se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii la institutiile abilitate sa o încaseze, potrivit legislatiei în vigoare, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând sa se procedeze la executarea silita.

(4)În situatia în care contravenientul este persoana juridica, în procesul-verbal se fac mentiuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale acesteia, precum si numele, prenumele, numarul si seria actului de identitate, codul numeric personal si domiciliul ori resedinta persoanei care o reprezinta.

(5)În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.

(6)În cazul în care pentru fapta savârsita se dispune ca masura tehnico-administrativa retinerea permisului de conducere si/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau a placutelor cu numarul de înmatriculare ori de înregistrare, odata cu încheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei agentul constatator elibereaza si o dovada înlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, dupa caz, al carei model este prevazut în anexa nr. 1B.

(7)Atunci când permisul de conducere se retrage pentru ca titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, se elibereaza dovada înlocuitoare fara drept de circulatie.

(8)În situatia în care, prin acelasi proces-verbal de constatare a contraventiei, se dispun mai multe masuri tehnico-administrative, agentul constatator elibereaza pentru fiecare document sau set de placute câte o dovada înlocuitoare.

(9)Pentru vehiculele implicate în accidente de circulatie din care au rezultat pagube materiale, politia rutiera elibereaza proprietarilor sau detinatorilor acestora autorizatie de reparatii, al carei model este prevazut în anexa nr. 1C, cu exceptia situatiei în care s-a încheiat o constatare amiabila de accident a carei validitate a fost atestata de societatea de asigurari abilitata, în conditiile legii, caz în care reparatiile pot fi efectuate în baza actului de atestare.

Art. 181

(1)În situatia în care fapta a fost constatata cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, politistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 1D, dupa prelucrarea înregistrarilor si stabilirea identitatii conducatorului de vehicul.

(2)Datele de identificare a contravenientului care se consemneaza în procesul-verbal de constatare a contraventiei sunt cele comunicate, în scris, sub semnatura proprietarului sau detinatorului legal al vehiculului.

Art. 182

(1)Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaza prin executarea semnalelor regulamentare de catre politistul rutier sau, dupa caz, de catre politistul de frontiera, atunci când constata încalcari ale normelor rutiere ori în situatia în care exista indicii temeinice despre savârsirea unei contraventii ori a unei fapte de natura penala, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte si a bunurilor care fac obiectul urmaririi, precum si pentru verificarea detinerii de catre conducatorii vehiculelor a documentelor prevazute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaza si în conditiile producerii unor calamitati naturale, dezastre sau a altor situatii care pun în pericol siguranta circulatiei.

(2)Oprirea vehiculelor se face, de regula, în afara partii carosabile, iar acolo unde nu exista asemenea conditii, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lânga bordura ori în spatiile de parcare, iar noaptea, cu precadere, în locuri iluminate.

(3)Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabila ca urmare a semnalului de oprire efectuat de catre politist în locurile în care vizibilitatea este redusa sub 50 m.

Art. 183

Conducatorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al politistului rutier sau, dupa caz, al politistului de frontiera este obligat sa ramâna în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalti pasageri sa nu deschida portierele, respectând indicatiile politistului.

Art. 184

(1)În situatia în care conducatorul de autovehicul sau tramvai, oprit în trafic pentru încalcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa niciun act de identitate si nici permisul de conducere, politistul rutier trebuie sa îl conduca la cea mai apropiata unitate de politie pentru stabilirea identitatii acestuia si pentru verificarea în evidenta a situatiei permisului de conducere, atunci când nu exista posibilitatea realizarii acestor verificari pe loc.

(2)În cazul în care conducatorul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie sa verifice în evidenta daca domiciliul sau, dupa caz, resedinta înscrisa în document corespunde cu cea din Registrul national de evidenta a persoanelor.

(3)Agentul constatator este obligat sa înscrie, în procesul-verbal de constatare a contraventiei, domiciliul sau, dupa caz, resedinta contravenientului din actul de identitate, iar în situatia în care acesta nu are documentul asupra sa, domiciliul sau resedinta va fi consemnata numai dupa verificarea efectuata în Registrul national de evidenta a persoanelor.

(4)Procedura prevazuta la alin. (2) si (3) se aplica si atunci când domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori sediul proprietarului mentionat în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu corespunde cu datele existente în evidenta vehiculelor.

Art. 185

(1)Constatarea contraventiei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care se afla sub influenta alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.

(2)Conducatorilor de autovehicule sau tramvaie li se recolteaza obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când:

a)rezultatul testarii arata o concentratie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;

b)în eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri sau produse periculoase.

(3)Conducatorilor de vehicule li se recolteaza obligatoriu probe biologice atunci când rezultatul testarii preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indica prezenta în organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare.

Art. 186

În cazul accidentelor de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, conducatorii vehiculelor sunt obligati sa se supuna testarii aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora. Daca rezultatul testarii arata o concentratie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indica prezenta în organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conducatorii de vehicule sunt obligati sa se supuna recoltarii probelor biologice.

Art. 187

Conducatorii de vehicule sau de animale implicati în accidente de circulatie din care a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane sunt obligati sa se supuna recoltarii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, dupa caz, a consumului de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.

Art. 188

În toate cazurile în care se recolteaza probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei în organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este obligatorie si examinarea clinica.

SECTIUNEA 2: Masuri tehnico-administrative

SUBSECTIUNEA 1: Retinerea sau retragerea permisului de conducere

Art. 189

(1)Poliţistul rutier este obligat, ca atunci când verifică documentele unui conducător de autovehicul sau tramvai, să urmărească dacă există concordanţă între datele înscrise în actul de identitate şi cele din permisul de conducere, în cazul în care constată neconcordanţe referitoare la nume, prenume, precum şi în cazul în care termenul de valabilitate a expirat, poliţistul rutier este obligat să reţină permisul de conducere şi să elibereze dovadă înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie de 15 zile.
(la data 08-aug-2013 Art. 189, alin. (1) din capitolul VII, sectiunea 2, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 25. din Hotarirea 480/2013 )

(2)În cazul în care conducatorul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, politistul rutier efectueaza verificarile prevazute la art. 184 alin. (2). în cazul în care datele nu corespund, politistul rutier procedeaza conform alin. (1).

(3)Permisul de conducere retinut în conditiile alin. (1) sau (2) se trimite, împreuna cu raportul de retinere, autoritatii competente care l-a eliberat.

Art. 190

(1)În cazurile prevazute de lege, odata cu constatarea faptei, politistul rutier sau, dupa caz, politistul de frontiera retine permisul de conducere, eliberând dovada înlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, dupa caz.

(2)Permisul de conducere retinut în conditiile alin. (1), împreuna cu un raport de retinere, al carui model este prevazut în anexa nr. 1E, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucratoare care urmeaza celei în care a fost eliberata dovada înlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savârsita fapta, care are obligatia sa faca imediat mentiunile corespunzatoare în evidenta conducatorilor de autovehicule si tramvaie.

(3)Raportul de retinere, precum si documentele sau placutele cu numarul de înmatriculare retinute unui conducator de autovehicul care poseda permis de conducere sau certificat de înmatriculare eliberat de o autoritate straina se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române pentru a fi trimise autoritatilor emitente.

Art. 191

(1)În situatia în care contravenientul a savârsit fapta pe raza de competenta a altui judet decât cel care îl are în evidenta, permisul de conducere se pastreaza la serviciul politiei rutiere pe teritoriul caruia a fost constatata contraventia, pâna când seful serviciului hotaraste asupra sanctiunii contraventionale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data retinerii, dupa care îl trimite serviciului politiei rutiere al judetului care îl are în evidenta.

(2)Permisul de conducere se pastreaza la serviciul politiei rutiere din judetul care are în evidenta titularul, pâna la restituire sau, dupa caz, pâna la anularea documentului.

Art. 192

(1)Conducatorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, i se retine permisul de conducere daca valoarea concentratiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberându-se dovada înlocuitoare fara drept de circulatie, daca nu doreste recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în conditiile stabilite la art. 194 alin. (1).

(2)Când conducatorul vehiculului solicita recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi însotit de politistul rutier la cea mai apropiata institutie medicala autorizata sau institutie medico-legala, iar dupa recoltare i se va elibera o dovada înlocuitoare cu drept de circulatie pentru cel mult 15 zile, a carei valabilitate intra în vigoare la 24 de ore de la cea de-a doua recoltare de probe biologice.

Art. 193

(1)Conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie însotit de politistul rutier sau, dupa caz, de politistul de frontiera, imediat, la cea mai apropiata institutie medicala autorizata sau institutie medico-legala pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, daca prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic s-a constatat ca valoarea concentratiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

(2)Dupa recoltarea probelor biologice, politistul rutier retine permisul de conducere si elibereaza dovada înlocuitoare fara drept de circulatie.

(3)Atunci când conducatorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate si nici permisul de conducere, politistul rutier este obligat, înainte de a-l conduce la institutia medicala autorizata sau institutia medico-legala, sa faca verificari în evidente pentru stabilirea identitatii acestuia si a situatiei permisului de conducere.

(4)În situatia în care conducatorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa permisul de conducere, politistul rutier îi aduce acestuia la cunostinta, prin înstiintare scrisa pe care i-o înmâneaza imediat, ca nu mai are dreptul sa conduca autovehicule sau tramvaie pâna la finalizarea dosarului penal, precum si obligatia de a preda permisul de conducere serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost savârsita fapta.

Art. 194

(1)Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaza doua probe biologice la interval de o ora între prelevari. în cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectueaza calculul retroactiv al alcoolemiei.

(2)Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua proba biologica se consemneaza în procesul-verbal de prelevare.

Art. 195

Conducatorului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezenta în organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, i se aplica procedura prevazuta la art. 192.

Art. 196

(1)Conducatorului de autovehicul sau tramvai, depistat în trafic încalcând o norma rutiera pentru care se dispune sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce si care prezinta la control dovada înlocuitoare a permisului de conducere retinut pentru o fapta savârsita anterior, aflata în termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentata si i se elibereaza o noua dovada, a carei valabilitate nu poate depasi termenul de valabilitate al primei dovezi.

(2)Daca cea de-a doua fapta este una dintre cele prevazute la art. 102 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, politistul rutier elibereaza titularului permisului o dovada înlocuitoare fara drept de circulatie.

(3)Dovada înlocuitoare a permisului de conducere, retinuta în conditiile prevazute la alin. (1), se trimite la serviciul politiei rutiere al judetului care îl are în evidenta pe contravenient, împreuna cu raportul de retinere.

Art. 197

(1)Permisul de conducere al unei persoane declarate inapta din punct de vedere medical de catre o institutie medicala autorizata se retrage de catre serviciul politiei rutiere pe raza caruia îsi desfasoara activitatea medicul de familie care are în evidenta persoana respectiva.

(2)Seful serviciului politiei rutiere dispune retragerea permisului de conducere si îl pastreaza la sediul unitatii pâna la încetarea cauzelor pentru care a fost retras. în situatia în care conducatorul de autovehicul sau tramvai are domiciliul ori resedinta pe raza altui judet, seful serviciului politiei rutiere care a dispus masura tehnico-administrativa trimite permisul de conducere la serviciul politiei rutiere din judetul care îl are în evidenta, împreuna cu un raport de retragere.

SUBSECTIUNEA 2: Retinerea sau retragerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare si a placutelor cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare

Art. 198

(1)În cazurile prevazute de lege, odata cu constatarea faptei, politistul rutier sau, dupa caz, politistul de frontiera retine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând dovada înlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, dupa caz.

(2)Documentele sau placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare retinute în conditiile alin. (1), împreuna cu raportul de retinere, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucratoare care urmeaza celei în care a fost eliberata dovada înlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savârsita fapta, care are obligatia sa faca imediat mentiunile corespunzatoare în evidenta vehiculelor.

(3)Certificatul de înregistrare sau placutele cu numarul de înregistrare, eliberate de o autoritate a administratiei publice locale, retinute în conditiile legii, se trimit împreuna cu raportul de retinere autoritatii care Ie-a eliberat.

(4)Raportul de retinere, precum si documentele sau placutele cu numarul de înmatriculare, eliberate de o autoritate straina, retinute în conditiile legii, se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române pentru a fi remise autoritatilor emitente.

Art. 199

(1)Atunci când politistul rutier sau politistul de frontiera constata ca autovehiculul este condus de proprietar sau de detinatorul mandatat si datele privind numele, prenumele, domiciliul sau resedinta înscrise în certificatul de înmatriculare ori de înregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator retine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând titularului dovada înlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.

(2)Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se trimite autoritatii competente care l-a eliberat, împreuna cu raportul de retinere.

Art. 200

(1)În cazurile în care legea prevede aplicarea masurii tehnico-administrative a retragerii placutelor cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare, conducatorul vehiculului este obligat sa demonteze si sa predea placutele agentului constatator care a dispus masura.

(2)Când conducatorul vehiculului refuza sa predea placutele, agentul constatator demonteaza el însusi placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare, în prezenta unui martor asistent, consemnând despre aceasta în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

Art. 201

Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt judet decât cel pe teritoriul caruia a fost constatata fapta, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare si placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare se trimit, dupa expirarea termenului prevazut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciului politiei rutiere din judetul care are în evidenta vehiculul.

Art. 202

(1)Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, precum si placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de catre serviciul politiei rutiere care le are în pastrare proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de catre acesta a dovezii încetarii motivelor pentru care s-a dispus masura tehnico-administrativa.

(2)În cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie mentiunea ca vehiculul are drept de circulatie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulatie, iar placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de catre politia rutiera în baza ordonantei presedintiale emise de instanta învestita cu solutionarea cauzei sau a hotarârii judecatoresti ramase definitiva.

SUBSECTIUNEA 3: Anularea permisului de conducere

Art. 203

(1)Anularea permisului de conducere, în cazurile prevazute la art. 114 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se dispune:

a)de seful serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta, în baza hotarârii judecatoresti ramase definitiva, dispusa de o instanta din România;

b)de seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, în baza unei hotarâri judecatoresti ramase definitiva, pronuntata de catre o autoritate straina competenta, pentru o infractiune savârsita de titular pe teritoriul statului respectiv, daca pentru fapta savârsita legislatia româna prevede aceasta masura.

(2)Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia titularul a domiciliat, în condiţiile existenţei unui certificat de deces.
(la data 08-aug-2013 Art. 203, alin. (2) din capitolul VII, sectiunea 2, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 26. din Hotarirea 480/2013 )

(3)Masura anularii permisului de conducere se comunica, în termen de cel mult 5 zile lucratoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (1).

(4)În termenul prevazut la alin. (3), permisul de conducere se transmite de serviciul politiei rutiere care a dispus anularea la autoritatea competenta care l-a eliberat, în vederea efectuarii mentiunii în evidenta.

SECTIUNEA 3: Sanctiuni contraventionale complementare

SUBSECTIUNEA 1: Aplicarea punctelor de penalizare

Art. 204

(1)Când pentru fapta savârsita legea prevede si aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obligatia sa le înscrie în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(2)Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite, în cel mult doua zile lucratoare de la data întocmirii acestuia, la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savârsita fapta.

Art. 205

Punctele de penalizare se înscriu în evidenta conducatorilor de autovehicule sau tramvaie de catre serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta.

Art. 206

Când instanta competenta, prin hotarâre judecatoreasca ramasa irevocabila, a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savârsita fapta radiaza din evidenta punctele de penalizare aplicate.

Art. 207

Când un conducator de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de catre o autoritate straina, savârseste o fapta pentru care legea prevede si aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, pentru informarea autoritatii statului care a emis permisul de conducere.

Art. 208

Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul sa obtina, personal, la sediul politiei rutiere din judetul care îl are în evidenta, informatii cu privire la numarul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate.

SUBSECTIUNEA 2: Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie

Art. 209

(1)La cumulul a cel putin 15 puncte de penalizare, serviciul politiei rutiere din judetul care are în evidenta conducatorul de autovehicul comunica acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data înregistrarii în evidenta a ultimelor puncte de penalizare, sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, precum si obligatia de a se prezenta la sediul politiei rutiere, în termen de 5 zile de la primirea înstiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere.

(2)Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumularii celor 15 puncte de penalizare si pâna la data expirarii termenului când avea obligatia de a preda permisul de conducere sau, dupa caz, pâna la data predarii permisului de conducere.

(3)Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule opereaza în ziua urmatoare celei în care a fost predat permisul de conducere sau, dupa caz, a expirat termenul de predare a acestuia.

(4)În cazul în care titularul permisului de conducere nu se prezinta la politie în termenul prevazut la alin. (1), perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se majoreaza, de drept, cu 30 de zile.

(5)În situatia în care titularul permisului de conducere face dovada imposibilitatii prezentarii la politie în termenul de 5 zile de la primirea înstiintarii scrise, perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule dispusa potrivit alin. (4) se anuleaza.

Art. 210

(1)În situatia în care conducatorul de autovehicul savârseste o fapta pentru care, potrivit legii, se retine permisul de conducere în vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, eliberându-se dovada înlocuitoare cu drept de circulatie, sanctiunea contraventionala complementara opereaza începând cu ziua urmatoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.

(2)Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere este eliberata fara drept de circulatie, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce opereaza din momentul aplicarii sanctiunii contraventionale complementare prin procesul-verbal de constatare a contraventiei.

Art. 211

În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis sa ocupe o functie sau profesie care are legatura cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, seful serviciului politiei rutiere care functioneaza pe teritoriul de competenta al autoritatii care a luat masura de siguranta dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata cât opereaza masura de siguranta.

Art. 212

(1)Permisul de conducere eliberat de o autoritate straina, retinut ca urmare a încalcarii de catre titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitarii dreptului de a conduce si pentru care s-a eliberat dovada înlocuitoare cu drept de circulatie, împreuna cu o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, în termen de 15 zile de la aplicarea sanctiunii contraventionale complementare.

(2)Când dovada înlocuitoare este eliberata fara drept de circulatie, permisul de conducere si copia procesului-verbal de constatare a contraventiei se trimit unitatii de politie prevazute la alin. (1) în cel mult o zi lucratoare de la data constatarii faptei.

(3)Pâna la împlinirea termenului prevazut la alin. (1), titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina poate solicita ca, pâna la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, documentul sa fie pastrat la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savârsita fapta, pentru a-i fi restituit. Despre aceasta posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odata cu comunicarea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce.

Art. 213

(1)Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române si în cazul în care titularul permisului de conducere eliberat de catre autoritatea competenta din România a savârsit o fapta pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a dispus, prin hotarâre, o astfel de masura.

(2)Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se aplica pe teritoriul României numai daca pentru fapta savârsita legislatia rutiera româneasca prevede o astfel de masura.

(3)Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce pe teritoriul României nu poate fi mai mare decât cea prevazuta de legislatia rutiera româneasca pentru o fapta asemanatoare.

(4)Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se ia în considerare, obligatoriu, perioada cât titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulatie pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie.

Art. 214

(1)În cazul savârsirii a doua sau a mai multor contraventii care atrag si suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, constatate prin acelasi proces-verbal, perioada de suspendare se calculeaza prin însumarea perioadelor prevazute pentru fiecare fapta, fara ca aceasta sa depaseasca 90 de zile.

(2)Când o persoana careia i-a fost retinut permisul de conducere pentru o fapta prevazuta cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce savârseste, în perioada în care are drept de circulatie, o noua contraventie pentru care se dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se aplica distinct perioade de suspendare pentru fiecare contraventie.

SUBSECTIUNEA 3: Confiscarea bunurilor

Art. 215

(1)Mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore, precum si dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, în conditiile legii, se predau la serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta.

(2)Placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare confiscate în conditiile legii se predau la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta pentru a fi trimise autoritatii competente care Ie-a eliberat.

(3)Vehiculele cu tractiune animala confiscate în conditiile legii se predau autoritatilor administratiei publice locale, pe baza de proces-verbal, în vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.98/1999, republicata.

SUBSECTIUNEA 4: Imobilizarea vehiculului

Art. 216

(1)Imobilizarea unui vehicul se dispune si se efectueaza de catre politia rutiera, în cazurile si în conditiile prevazute de lege.

(2)Imobilizarea se face în prezenta unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemneaza în procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus masura.

(3)În lipsa unui martor asistent politistul rutier precizeaza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

(4)Imobilizarea unui vehicul este interzisa în toate locurile unde oprirea sau stationarea este interzisa.

Art. 217

(1)Atunci când se impune imobilizarea, în conditiile legii, a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase, politistul rutier este obligat sa anunte, de îndata, unitatea de politie din care face parte pentru a se stabili, împreuna cu unitatile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, destinatia finala pentru parcarea autovehiculului.

(2)Imobilizarea unui vehicul care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite se dispune de catre politia rutiera, în conditiile stabilite împreuna cu reprezentantii autoritatilor cu atributii în domeniu.

Art. 218

Revocarea imobilizarii se dispune:

a)de catre politistul rutier care a dispus-o, daca este prezent, iar motivele pentru care a fost dispusa au încetat;

b)de catre seful serviciului politiei rutiere din care face parte agentul constatator, daca motivele pentru care a fost dispusa masura au încetat;

c)de catre procuror sau de instanta de judecata, atunci când vehiculul a facut obiectul unei infractiuni.

SECTIUNEA 4: Restituirea permisului de conducere si reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce

Art. 219

(1)Restituirea permisului de conducere se dispune de catre seful serviciului politiei rutiere care îl are în evidenta, la cererea titularului, în urmatoarele cazuri:

a)la expirarea termenului de suspendare, când sanctiunea a fost aplicata pentru cumul de puncte;

b)la expirarea termenului de suspendare, când sanctiunea a fost aplicata ca urmare a savârsirii unei contraventii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dupa caz, a fost majorata cu 30 de zile, daca titularul a promovat testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie;

c)în baza certificatului medico-legal prin care se confirma ca afectiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inapta medical au încetat.

(2)Restituirea permisului de conducere se dispune de catre seful serviciului politiei rutiere pe raza careia a fost savârsita fapta, la cererea titularului, în baza rezolutiei sau, dupa caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala ori încetarea urmaririi penale, în baza hotarârii judecatoresti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat ori ca urmare a încetarii masurii de siguranta prevazute la art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3)Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie de catre contravenient se efectueaza de catre serviciul politiei rutiere care îl are în evidenta, în cazul în care sanctiunea a fost aplicata ca urmare a savârsirii unei contraventii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dupa caz, a fost majorata cu 30 de zile.

(4)Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie consta în completarea unui test-grila, ce contine 15 întrebari din legislatia rutiera. Este declarata “promovata” persoana care a formulat raspunsul corect la cel putin 13 întrebari.

(5)Contravenientul este obligat sa sustina examenul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie, în perioada executarii sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, în zilele stabilite, saptamânal, la nivelul serviciului politiei rutiere.

(6)Prevederile alin. (1)-(5) se aplica si în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicata sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce de catre o autoritate competenta straina, ca urmare a savârsirii de catre acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplica aceasta sanctiune.

Art. 220

(1)Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, împotriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucratoare înainte de data parasirii teritoriului României.

(2)În situatia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române comunica sanctiunea aplicata autoritatii straine care a eliberat documentul.

Art. 221

(1)Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, daca sunt îndeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a)a fost declarat admis la testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie;

b)a obtinut permis de conducere cu cel putin un an înainte de savârsirea faptei;

c)în ultimii 3 ani de la data savârsirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de masura;

d)în ultimii 2 ani de la data constatarii contraventiei pentru care se aplica sanctiunea contraventionala complementara nu a mai avut suspendata exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.

(2)Conducatorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiaza de reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, daca:

a)perioada de suspendare a fost majorata, conform legii;

b)a cumulat, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare în urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce;

c)a fost implicat într-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testarii aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit ca a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenta alcoolului;

d)sanctiunea contraventionala complementara s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferata când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt în functiune.

CAPITOLUL VIII: Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 222

Cu ocazia preschimbarii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile si noile categorii se face dupa cum urmeaza:

a)categoria G cu categoria A;

b)categoria A cu categoria A;

c)categoria B cu categoria B;

d)categoria C cu categoria C;

e)categoria D cu categoria D;

f)categoriile C, E si/sau C + E cu categoria CE;

g)categoriile B, C, E si/sau B + E si C + E cu categoriile BE si CE;

h)categoriile C, D, E si/sau C + E si D + E cu categoriile CE si DE;

i)categoriile B, C, D, E si/sau B + E, C + E si D + E cu categoriile BE, CE si DE;

j)categoria F cu categoria Tr;

k)categoria H cu categoria Tb;

l)categoria I cu categoria Tv.

Art. 223

(1)Politia rutiera asigura însotirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competentei.

(2)Se însotesc cu echipaje ale politiei rutiere demnitari români sau oficialitati straine cu functii similare acestora, dupa cum urmeaza:

a)Presedintele României;

b)presedintele Senatului;

c)presedintele Camerei Deputatilor;

d)primul-ministru al Guvernului.

(3)În situatii deosebite, care impun deplasarea în regim de urgenta, pot beneficia de însotirea cu echipaje ale politiei rutiere si ministrii din Guvernul României sau omologi din strainatate aflati în vizita oficiala în România, precum si sefii misiunilor diplomatice acreditati în România, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.

(4)Beneficiaza de însotire si candidatii la functia de Presedinte al României, pe timpul campaniei electorale, dupa validarea candidaturii, numai pe raza localitatilor unde au loc activitatile electorale.

(5)Beneficiaza de însotire cu echipaje ale politiei rutiere fostii presedinti ai României, în conditiile legii.

(6)Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restrictionarea circulatiei pe anumite sectoare, precum si transporturile agabaritice sau speciale vor fi însotite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Române, în functie de disponibilitati, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.

Art. 224

(1)La nivelul unitatilor de învatamânt, curs primar si gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educatie rutiera vor fi sprijinite si îndrumate de catre politisti rutieri.

(2)Concursurile organizate la nivelul unitatilor de învatamânt pe teme rutiere vor fi coordonate de catre serviciul politiei rutiere din judetul în care îsi are sediul unitatea de învatamânt.

Art. 225

Anexele nr. 1A – 1F fac parte integrantă din prezentul regulament
(la data 15-ian-2015 Art. 225 din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 11/2015 )

*

Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională prevederile art. 1 alin. (3) şi (4), art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i), (ii) şi (iii), lit. b) şi c) şi art. 5 tezele întâi, a doua şi a treia din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 de armonizare a legislaţiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranţă în vehiculele cu o capacitate mai mică de 3,5 tone, publicata în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 aprilie 2003 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă în vehiculele cu masa de sub 3,5 tone şi prin Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de siguranţă pentru copii în vehicule.
(la data 15-ian-2015 Art. 225 din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 11/2015 )

-****-

ANEXA nr. 1A:

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

………………………………………

………………………………………

(1)Exemplar nr. 1

1._

PROCES-VERBAL

Seria ……… Nr. ………………

Încheiat astazi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea …………………..

Agent constatator ………………………. (grad profesional, nume, prenume) din ………………………….. (unitatea) constat ca:

Dl/Dna …………………., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |____| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/resedinta în …………………………. , str. ……………………….. nr. ……. , bl. ……. , sc. ……., ap. ….., sector/judet ………………………

Pers. juridica ……………………….. , cu sediul în …………………….. str. ……………………. nr. …….,

  1. ……. , sc. …… , ap. …… , sector/judet ………………………, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentata de dl/dna ………………………………….. , CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |____| seria |_|_|nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/resedinta în ………………………., str. ……………….. nr. …… , bl. …… , sc. ……., ap. …….., sector/judet ………………………………

În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul …………………… a savârsit urmatoarele:

Fapta savârsita este prevazuta de:

- art. ……… din ………………… si sanctionata de art. …….. din ………………

- art. ……… din ………………… si sanctionata de art. …….. din ………………

- art. ……… din ………………… si sanctionata de art. …….. din ………………

- art. ……… din ………………… si sanctionata de art. …….. din ………………

Stabilesc:

a)|____| AVERTISMENT/ |____| AMENDA, în suma de …………………. lei;

b)|____| *) PUNCTE-AMENDA, în valoare de …………………. lei;

c)|____| *) PUNCTE DE PENALIZARE;

d)CONFISCAREA: ………………………………….;

e)IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ………………….. nr. de înmatric./înreg. ……………….. cf. art. …… din ……;

f)RETINEREA |____| permisului de conducere/ |____| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |____| placutelor cu numarul de înmatriculare (înregistrare)/ |____| atestatului profesional.

Contravenientul achita pe loc, cu chitanta nr. ……………., sau poate achita în cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, adica suma de ………………..lei.

Contravenientul |____| refuza/ |____| nu poate sa semneze procesul-verbal.

Martor asistent ………………………..(nume si prenume), CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte mentiuni ………………………………………………………………..

Vehicul nr. ………………… asigurat cu polita nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabila pâna la |_|_| |_|_| |_|_|_|_|.

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în termen de 15 zile de la data înmânarii/comunicarii, care se depune la Serviciul politiei rutiere ………………………….

Agent constatator Martor asistent Contravenient

Am luat la cunostinta

_______________

*) Se trece totalul numarului punctelor-amenda sau, dupa caz, al punctelor de penalizare aplicate.

…………………………………………………………………….

2._

ÎNSTIINTARE DE PLATA

Dl/Dna …………………., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |____| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/resedinta în …………………………. , str. ……………………….. nr. ……. , bl. ……. , sc. ……., ap. ….., sector/judet ………………………

Persoana juridica ………………………………… , cu sediul în localitatea ……………………, str. …………………. nr. ………., sector/judet ………………….., CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.

Conform Procesului-verbal de constatare a contraventiei seria ………. nr. ………., încheiat la |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, s-a stabilit drept amenda suma de ……………….lei, pe care va trebui sa o achitati la ……………………., la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale sau la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.

Chitanta si copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unitatii din care face parte agentul constatator.

Plata se poate efectua si prin instrumente de plata electronice în cadrul Ghiseului virtual de plati, caz în care nu aveti obligatia de a face dovada platii unitatii din care face parte agentul constatator.

În caz de neplata a obligatiilor se va trece la executarea silita.

- verso -

Catre

……………………………..

………………………………

În temeiul art. ….. din ……………………… , trimitem alaturat Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria ……… nr. …………….. , încheiat pe numele dlui/dnei/pers. juridice …………………………. în vederea executarii silite.

SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE

…………………………….

Recomandat nr. ………….. din …………………… Loc pentru francare

Stampila cu data prezentarii Stampila cu data primirii

__________

NOTA

I.Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta. Plângerea, semnata si datata, se depune în 2 exemplare, însotita de:

- copia procesului-verbal de constatare a contraventiei;

- copia actului de identitate;

- copia dovezii de retinere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a placutelor cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, dupa caz, a autorizatiei de reparatii;

- copii ale oricaror alte acte sau documente în sustinerea plângerii.

Conform dispozitiilor art. 118 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, plângerea suspenda executarea.

Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulatie trebuie sa va prezentati la seful politiei rutiere pe raza careia a fost savârsita contraventia în vederea prelungirii dreptului de circulatie sau, dupa caz, pentru a se face mentiunea, pe dovada, ca aveti dreptul de a conduce autovehicule ori tramvaie pentru o perioada de 30 de zile.

Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre sef ui politiei rutiere pe a carei raza de competenta a fost savârsita contraventia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este în curs de solutionare, pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti.

II.Prin urmatoarele abrevieri se întelege:

- act de ident. – C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pasaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);

- CNP – codul numeric personal;

- CUI – codul unic de înregistrare al persoanei juridice

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

………………………………………

………………………………………

(2)Exemplar nr. 2

1._

PROCES-VERBAL

Seria ……… Nr. ………….

Încheiat astazi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea …………………..

Agent constatator ………………………. (grad profesional, nume, prenume) din ………………………….. (unitatea) constat ca:

Dl/Dna …………………., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/resedinta în …………………………. , str. ……………………….. nr. ……. , bl. ……. , sc. ……., ap. ….., sector/judet ………………………

Pers. juridica ……………………….. , cu sediul în …………………….. str. ……………………. nr. …….,

  1. ……. , sc. …… , ap. …… , sector/judet ………………………, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentata de dl/dna ………………………………….. , CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_|nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/resedinta în ………………………., str. ……………….. nr. …… , bl. …… , sc. ……., ap. …….., sector/judet ………………………………

În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul …………………… a savârsit urmatoarele:

Fapta savârsita este prevazuta de:

- art. ……… din ………………… si sanctionata de art. …….. din ………………

- art. ……… din ………………… si sanctionata de art. …….. din ………………

- art. ……… din ………………… si sanctionata de art. …….. din ………………

- art. ……… din ………………… si sanctionata de art. …….. din ………………

Stabilesc:

a)|____| AVERTISMENT/ |____| AMENDA, în suma de …………………. lei;

b)|____| *) PUNCTE-AMENDA, în valoare de …………………. lei;

c)|____| *) PUNCTE DE PENALIZARE;

d)CONFISCAREA: ………………………………….;

e)IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ………………….. nr. de înmatric./înreg. ……………….. cf. art. …… din ……;

f)RETINEREA |____| permisului de conducere/ |____| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |____| placutelor cu numarul de înmatriculare (înregistrare)/ |____| atestatului profesional.

Contravenientul achita pe loc, cu chitanta nr. ……………., sau poate achita în cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, adica suma de ……………… lei.

Contravenientul |__| refuza/ |__| nu poate sa semneze procesul-verbal.

Martor asistent …………………………………….. (nume si prenume), CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.

Alte mentiuni ………………………………………………………….

……………………………………………………………………

Vehicul nr. ………………………… asigurat cu polita nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabila pâna la |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în termen de 15 zile de la data înmânarii/comunicarii, care se depune la Serviciul politiei rutiere …………………………

Agent constatator Martor asistent Contravenient

Am luat la cunostinta

*) Se trece totalul numarului punctelor-amenda sau, dupa caz, al punctelor de penalizare aplicate.

…………………………………………………………………..

2._

DOVADA

Subsemnatul(a) ………………………………. am primit Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria …… nr. …………… si înstiintarea de plata**).

Agent constatator

………………..

Contravenient

…………………

Subsemnatul(a) ……………………………… , agent procedural la …………………………, m-am deplasat în ziua de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| la adresa din ……………………., str. ………………………, nr. ….., bl. ……, sc. ….., ap. ….., la domiciliul/resedinta/sediul ……………………… , pentru a-i înmâna Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria. ………. nr. ………… si înstiintarea de plata.

Cel în cauza |__| a refuzat sa le primeasca/ |__|nu a fost gasit, motiv pentru care comunicarea s-a realizat prin afisare la …………………. (se înscrie: “domiciliu”/”resedinta”/”sediu”)

Agent procedural

………………..

Martor

………………..

*) se completeaza când contravenientul este de fata la încheierea procesului-verbal sau îi poate fi înmânat direct.

- verso -

Catre,

Dl/dna/pers, juridica …………………………..

………………………………………….

SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE

……………………………….

Recomandat nr. ………… din ……………………. Loc pentru francare
Stampila cu data prezentarii Stampila cu data primirii

________

NOTA

I.Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta. Plângerea, semnata si datata, se depune în 2 exemplare, însotita de:

- copia procesului-verbal de constatare a contraventiei;

- copia actului de identitate;

- copia dovezii de retinere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a placutelor cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, dupa caz, a autorizatiei de reparatii;

- copii ale oricaror alte acte sau documente în sustinerea plângerii.

Conform dispozitiilor art. 118 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, plângerea suspenda executarea.

Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulatie trebuie sa va prezentati la seful politiei rutiere pe raza careia a fost savârsita contraventia în vederea prelungirii dreptului de circulatie sau, dupa caz, pentru a se face mentiunea, pe dovada, ca aveti dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pentru o perioada de 30 de zile.

Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere pe a carei raza de competenta a fost savârsita contraventia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este în curs de solutionare, pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti.

II.Prin urmatoarele abrevieri se întelege:

- act de ident. – CI. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pasaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);

- CNP – codul numeric personal;

- CUI – codul unic de înregistrare al persoanei juridice

ANEXA nr. 1B:

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

………………………………………

………………………………………

DOVADA

Seria …….. nr. ………….

Eliberata la: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_|

Dlui/Dnei ………………………………., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, i-a(u) fost retinut(e) la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| ora |_|_| urmatoarele:

* permisul de conducere (sub)categoriile ………….. nr. ……………………..

* certificatul de înmatriculare (înregistrare) nr. …………………… al vehiculului (marca) ………………. nr. …………….., apartinând ………………………………….

* placutele cu numarul de înmatriculare (înregistrare) ……………………

* atestat profesional seria ………. nr. …………………….

* dovada seria ………… nr. ………….. din data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

pentru (motive si locul) …………………………………………………………………………………

Prezenta s-a eliberat în baza Procesului-verbal seria …………… nr. ………….. din |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

* cu drept de circulatie ….. zile, începând cu data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| pâna la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

* fara drept de circulatie.

Agent constatator …………………………….. (grad profesional, nume, prenume si stampila unitatii)

- verso -

Prezenta dovada se prelungeste în conditiile O.U.G. nr. 195/2002, republicata:

1.de la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| pâna la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE ……………………………………………. (grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii)

2.de la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| pâna la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE ……………………………………………. (grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii)

3.de la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| pâna la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE ……………………………………………. (grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii)

4.de la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| pâna la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE ……………………………………………. (grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii)

5.de la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| pâna la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE ……………………………………………. (grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii)

ANEXA nr. 1C:

1._

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

………………………………………

………………………………………

AUTORIZATIE DE REPARATII

Seria ……….. nr. …………..

Se elibereaza prezenta pentru vehiculul marca ……………, culoarea ……………, cu nr. de înmatriculare/înregistrare ……………, detinator ……………………, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sau CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|.

Auto(vehiculul) a fost implicat în accidentul de circulatie din data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| ora |_|_| locul …………………….

Auto(vehiculul) poate intra în reparatii cu urmatoarele avarii ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Prezenta s-a eliberat la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, accidentul fiind înregistrat la ……………………….. (unitatea de politie).

Agent constatator ………………………………. (grad profesional, nume si prenume)

2._

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

………………………………………

………………………………………

Nr. ……….

din …………….

COMUNICARE

Dlui/Dnei/Persoanei juridice

…………………..

În conformitate cu art. 39 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, va solicitam ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, sa ne comunicati datele de identificare a persoanei careia i-ati încredintat vehiculul cu numarul de înmatriculare/înregistrare ……………… pentru a fi condus pe drumurile publice, care a fost înregistrat cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|ora |_|_| locul ……………….

savârsind urmatoarele: ………………………………………………………………………………………

Va facem cunoscut ca necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronata a acestora constituie contraventie, fapta prevazuta si sanctionata:

* de art. 102 alin. (1) pct. 14 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, cu 9-20 puncte-amenda (pentru persoane fizice).

* de art. 105 alin. (1) pct. 10 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, cu 21-100 puncte-amenda (pentru persoane juridice).

Agent constatator ……………………………… (grad profesional, nume si prenume)

ANEXA Nr. 1D:

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

………………………………………

………………………………………

1._

PROCES-VERBAL

Seria ……..nr. ……………..

Încheiat astazi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea ……………………..

Agent constatator ……………………….. (grad profesional, nume, prenume) din ………………….. (unitatea) constat ca:

Dl/Dna. ………………………. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |____|, seria |_|_|_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ resedinta în ……………….. str. …………………… nr. …… bl……sc. ….. ap. …… sector/judet ………………..

În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora|_|_| locul …………………… a fost depistat conducând autovehiculul cu nr. înmatriculare (înregistrare): …………………………..

Descrierea faptei: ………………………………………………………………………

fiind înregistrat cu ………………………………………………………………………

Înregistrarea se pastreaza la sediul unitatii 6 luni de la data constatarii contraventiei

Fapta savârsita este prevazuta de: art. ……….. din ……………….si sanctionata de art. ……….. din …………………

Stabilesc:

a)|____| AVERTISMENT/ |____| PUNCTE-AMENDA, în valoare de ………………. lei;

b)|____|* PUNCTE DE PENALIZARE,

Sanctiunea contraventionala complementara aplicata…………………………

Contravenientul poate achita în cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei (conf. stampilei postei), jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, adica suma de ………………… lei.

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei la termen de 15 zile de la data înmânarii comunicarii, care se depune la Serviciul politiei rutiere ………………………..

Agent constatator ……………………….. (grad profesional, nume, prenume)

2._

ÎNSTIINTARE DE PLATA

Amenda se achita la ……………………, la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale sau la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stal a României.

Chitanta si copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unitatii din care face parte agentul constatator.

Plata se poate efectua si prin instrumente de plata electronice în cadrul Ghiseului virtual de plati, caz în care nu aveti obligatia de a face dovada platii unitatii din care face parte agentul constatator.

În caz de neplata a obligatiilor se va trece la executarea silita.

Agent constatator ……………………….. (grad profesional, nume, prenume)

ANEXA nr. 1E:

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

………………………………………

………………………………………

APROB

Seful Serviciului Politiei Rutiere

Localitatea ………………………..

ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|ora |_|_|

- Art. ……… din O.U.G. nr. 195/2002, republicata

Locul constatarii ……………………

Propun suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule/tramvaie pentru o perioada de ……… zile

RAPORT DE RETINERE

Azi, data de mai sus, am depistat pe ……………………, având domiciliul/resedinta/sediul în localitatea ………………………, str. …………………. nr. ….., bl. ……, sc. ….., ap. ……., sectorul/judetul …………………, care la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, conducând autovehiculul cu numarul de înmatriculare/înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|, nu a respectat dispozitiile art. …….. din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, prin aceea ca ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

………………………….

Pentru care am stabilit:

a)|____| AVERTISMENT/ |____| AMENDA în suma de …………….. lei;

b)|____| PUNCTE-AMENDA, în suma de ………………. lei;

c)|____| PUNCTE DE PENALIZARE;

d)CONFISCAREA: …………………………………………;

e)IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ………….. nr. de înmatric./înreg. …………. cf. art. …….. din ……………..;

f)RETINEREA |____| permisului de conducere/ |____| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |____| placutelor cu numarul de înmatriculare (înregistrare)/ |____| atestatului profesional.

Sanctiuni aplicate prin Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria …….. nr. ……………….

Agent constatator ……………………….. (grad profesional, nume, prenume)

ANEXA nr. 1F: Clasificarea, reglementările privind standardele de omologare şi utilizarea dispozitivelor de fixare în scaun pentru copii în funcţie de grupele de masă şi componenţa sistemelor

1.Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se clasifică în 5 grupe de masă:

a)grupa 0, pentru copii cu masa mai mică de 10 kg;

b)grupa 0+, pentru copii cu masa mai mică de 13 kg;

c)grupa I, pentru copii cu masa între 9 şi 18 kg;

d)grupa II, pentru copii cu masa între 15 şi 25 kg;

e)grupa III, pentru copii cu masa între 22 şi 36 kg.

2.Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se împart în două clase:

a)o clasă integrală care cuprinde o combinaţie de chingi ori de elemente flexibile cu o cataramă de fixare, dispozitiv de reglare, elemente de prindere şi, în unele cazuri, un scaun suplimentar şi/sau un scut pentru protecţie la impact, care poate fi ancorat prin propria sa chingă integrală ori propriile sale chingi integrale;

b)o clasă neintegrală care poate cuprinde un dispozitiv parţial de fixare în scaun care, atunci când este utilizat împreună cu centura de siguranţă a unui adult ce înconjoară corpul copilului sau fixează dispozitivul în care se află copilul, formează un sistem complet de fixare în scaun a copilului.

3.Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se utilizează în funcţie de caracteristicile fizice ale copiilor în conformitate cu:

a)grupa de masă corespunzătoare pentru copii, în cazul dispozitivelor de fixare în scaun omologate potrivit standardelor prevăzute de Regulamentul44/03 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau Directiva (77/541/CEE) a Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la centurile de siguranţă şi la sistemele de reţinere ale autovehiculelor;

b)înălţimea şi masa maximă a ocupantului căruia îi este destinat dispozitivul de fixare în scaun pentru copii, astfel cum este indicat de către producător, în cazul dispozitivelor de fixare în scaun omologate potrivit standardelor prevăzute de Regulamentul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 129 privind dispoziţii uniforme referitoare la omologarea dispozitivelor de fixare pentru copii utilizate la bordul autovehiculelor.
(la data 15-ian-2015 anexa 1^E completat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 11/2015 )

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 876 din data de 26 octombrie 2006